O projekcie

Krzysztof Woźniak
Jestem depozytariuszem kolekcji, zbiorów lub ich fragmentów konecczan: pp Marii Dorcz, Henryka Seweryna Zawadzkiego, Andrzeja Fajkosza, Józefy Chodaczyńskiej, Tomasza Bąka, Stanisława Wydry
i wielu innych. Moja osoba jest gwarantem, że zbiory
nie ulegną rozproszeniu, sprzedaniu, zniszczeniu;
zostaną fachowo opracowane i udostępniane. Kolekcjonuję koneckie walory filatelistyczne (w tym przedruki z lutego 1945 roku) i regionalną fotografię.

Zapraszam do współtworzenia projektu Końskie.org.pl
Krzysztof Woźniak
[email protected]