niedziela, 12 kwietnia 2015

Końskie miastem garnizonowym w latach 1811-1831

Dokument z 1829 r. - Pozwolenie na ślub porucznika Józefa Grabińskiego z konecką panną wyraziła Komisya Rządowa Woyny. Musiała być to ważna sprawa skoro widnieje kilka podpisów generalskich. Dokument z 12.08.1829 w zbiorach KW.
Dokument z 1829 r. - Pozwolenie na ślub porucznika Józefa Grabińskiego 
z konecką panną wyraziła Komisya Rządowa Woyny. 
Musiała być to ważna sprawa skoro widnieje kilka podpisów generalskich.
Dokument z 12.08.1829 w zbiorach KW.

Obiecałem czytelnikom wykaz żołnierzy pułków stacjonujących i formujących się w Końskich. Mozolnie przebrnąłem przez zapiski Henryka Seweryna Zawadzkiego. Po co ten wykaz? Co ciekawego można się z niego dowiedzieć? Otóż po analizie całości zapisu można wyciągnąć wnioski:
 1. W latach 1811-1831 Końskie było miastem garnizonowym. Stacjonowały tu pułki: 2 Pułk Piechoty Liniowej, 3 Pułk Piechoty, 7 Pułk Piechoty Polskiej, 8 Pułk Piechoty Liniowej, formował się 7 Pułk Strzelców Pieszych, 15 Pułk Piechoty. Stacjonowała żandarmeria, Pułk Strzelców Wolnych, Pułk Krakusów i Weterani. Prawie dwieście nazwisk żołnierzy; z mniejszym lub większym „bagażem” informacji dodatkowych.
 2. Z opisu miasta sporządzonego przez burmistrza Michała Sudnika w 1820 r. wynika, że żyło w nim 2659 osób - w tym 1084 Żydów - co stanowi prawie 41% liczby mieszkańców. Mieszczanie mieszkali w 218 domach, z czego było 180 drewnianych. Ludność utrzymywała się przede wszystkim z pracy w przemyśle i rzemiośle, ponadto z handlu, a także z rolnictwa. Zdaniem burmistrza; z powodu braku pieniędzy i handlu - upadały fabryki broni, powozów i wszelkich obiektów ślusarskich. W ciągu roku odbywało się dziewięć jarmarków, na których handlowano zbożem, bydłem i „kramarszczyzną drobną”. Chociaż posiadało prawo do dwóch targów w tygodniu, od 26 lat targi miały miejsce tylko we wtorki. Miasto nie było brukowane, na własność posiadało ratusz - siedzibę magistratu, oraz drugi dom zajęty przez polskie wojsko (prawdopodobnie lazaret).
 3. Żołnierze zajmowali w tym okresie głównie kwatery prywatne w Końskich i okolicznych miejscowościach. Dla kilkusetosobowej grupy żołnierzy i oficerów zapewnienie żywności (dla żołnierzy i koni) i obsługa techniczna (naprawy rusznikarskie broni wykonywały miejscowe zakłady rusznikarskie i rusznikarze pułkowi) - było zapewne poważnym logistycznym problemem.
 4. Obsługę zdrowotną zapewniał wojskowy lazaret. Proszę zwrócić uwagę na znaczną ilość lekarzy pułkowych, sztabslekarzy i chirurgów. Duża jest też ilość żołnierskich zgonów (z różnych przyczyn, wskazywana jest np. gruźlica).
 5. Ciekawostką są planowane zapisem notarialnym śluby. Pozwolenie na nie (zapewne dla oficerów) wyrażała Komisya Rządowa Woyny - patrz pokazany dokument. Musiała być to ważna sprawa skoro widnieje kilka podpisów generalskich. Dokument kończy się formułą: lecz ślub może Mu być dany po dopełnieniu warunków Prawem przepisanych.
  Stąd zapisy notarialne w Końskich ze zdaniem: ...przyrzeka wyjść za mąż i oświadcza, że nie będzie rościć żadnych pretensji do Rządu na wypadek śmierci jej przyszłego męża…
  Odnalazłem kilkanaście zapisów notarialnych o chęci zawarcia małżeństwa. Zawarte małżeństwa stanowiły zapewne kontynuację koneckich rodów, a i świadczyły o urodzie i kochliwości koneckich panien.
 6. Świadomie pominąłem kilka wyrazistych wątków z tego okresu. Będzie zatem osobny artykuł o placu ćwiczeń i parad wojskowych, polskich szwoleżerach, będzie publikowany reprint - Zwłoki ks. Józefa Poniatowskiego w Końskich 18 i 19 lipca 1817. To najbliższe tematy, które są w trakcie przygotowania.

Dokument w całej okazałości. Kończy się formułą: lecz ślub może Mu być dany po dopełnieniu warunków Prawem przepisanych.
Dokument w całej okazałości. Kończy się formułą: lecz ślub może Mu być dany po dopełnieniu warunków Prawem przepisanych. Stąd zapisy notarialne w Końskich ze zdaniem: 
...przyrzeka wyjść za mąż i oświadcza, że nie będzie rościć żadnych pretensji do Rządu 
na wypadek śmierci jej przyszłego męża…
Dokument z 12.08.1829 w zbiorach KW.

Orzeł 2 Pułku Piechoty Liniowej Królestwa Polskiego. Źródło wizerunku: Wikipedia.
Orzeł 2 Pułku Piechoty Liniowej Królestwa Polskiego. 
Źródło wizerunku: Wikipedia.


2 Pułk Piechoty Liniowej
 • Alkiewicz Piotr - podporucznik w Końskich garnizonem stojący [Księga aktów notarialnych 1830, t. I, z 14.01.1830]
 • Blinstrub Leon - kapitan. Anna z Jakobsonów I v., Mrozowska II v. żona Leona Blinstrub, w Końskich zamieszkała, ustanawia pełnomocnika … o dostarczanie wódki z gorzelni w Jakimowicach [Księga aktów notarialnych 1830, t. I, z 7.10.1830]
 • Bogucki Benedykt - porucznik [Akta stanu cywilnego z 20.04.1829, str. 87]
 • Brzeziński Emilian Dumin - podoficer w Końskich konsystujący. Brzeziński sprzedał prawa swe do połowy wsi Wilczno w pow. … Tadeuszowi Wiszniewskiemu urzędnikowi w górnictwie we wsi … zamieszkały [Księga aktów notarialnych 1830, t. I, z 15.09.1830]
 • Burski Józef - podoficer. Stawił się Józef Burski w Końskich konsystujący i zeznał, że otrzymał od Gwidona hr. Ponińskiego, dziedzica dóbr Małoszewic w pow. miechowskim; 4000 zł. pol. zastąpienie go w wojsku pol. i z odebrania tej sumy kwituje. [Księga aktów notarialnych 1830, t. I, z 25.11.1830]
 • Dąbrowski Jan - kapitan kwaterujący w Końskich [Akta stanu cywilnego z 1827, alegaty do aktu 69]
 • Grabowski Józef - porucznik [Dokument: Warszawa 12.08.1829, ...pozwolenie wejścia w związki małżeńskie…]
 • Goztkowski Ignacy - podporucznik [Akta stanu cywilnego z 1.06.1830, str. 24]
 • Hellich Franciszek - sierżant, starszy felczer, pełniący obowiązki pierwszego felczera. Deklaracja Anny Olszewskiej z Końskich iż pragnie poślubić Franciszka Hellicha i oświadcza na wypadek śmierci jej męża nie będzie rościła żadnych pretensji do Rządu o emeryturę itp. [Księga aktów notarialnych 1830, t. I, z 25.05.1830]
 • Hiż Jan Felix - podpułkownik w Końskich z pułkiem konsystujący daje pełnomocnictwa Karolowi Hiżowi kapitanowi Gwardii Grenadierów w Warszawie konsystującemu [Akta stanu cywilnego z 4.04.1829]
 • Hoffnasiewicz Ludwik - Jan i Marianna Hoffnasiewicz zam. w Wólce Dziebałtowskiej udzielają zezwolenia swemu 18. letniemu synowi do wstąpienia do Wojska Polskiego do 2 PP Lin. [Akta notarialne 3.12.1828, str. 172]
 • Jędrychowski Andrzej - żołnierz [Księga aktów notarialnych 1830, t. I, z 24.05.1830]
 • Kmita Józef - podporucznik i adiutant, lat 29 (zmarł 17.04.1829) [Akta stanu cywilnego z 20.04.1829, str. 87]
 • Kolbe Ferdynand August - kapitan. Chrzcił swą córkę Petronelę Joannę [Akta stanu cywilnego z 31.05.1830, str. 24]
 • Korycki Feliks - podporucznik, lat 31. W dniu 28.02.1829 ślub z Marianną z Gebhartów z Końskich. Świadkami byli Gabriel Wierzbowski sztabslekarz i Antoni Żaboklicki porucznik [Akta stanu cywilnego z 28.02.1829, str. 71]
 • Makowski Ignacy - kapitan [Akta stanu cywilnego z 20.04.1829, str. 87]
 • Marcinkowski Kazimierz - żołnierz kompanii 4 fizylierskiej, natenczas w mieście Końskich konsystujący [Księga aktów notarialnych 1830, t. I, z 29.04.1830]
 • Mąkiewicz Franciszek - kapitan [Księga aktów notarialnych 1830, t. I, z 8.04.1830]
 • Milerowicz Józef - dobosz w Końskich konsystujący. Weronika Chmielewska z Końskich oświadcza, że mając zamiar wyjść za mąż, nie będzie rościć żadnych pretensji na wypadek jego śmierci. [Księga aktów notarialnych 1830, t. I, z 30.10.1830]
 • Mostowski Tadeusz - kapitan [Księga aktów notarialnych 1830, t. I, z 15.12.1830]
 • Neutschman August - lekarz [Akta stanu cywilnego z 1830, str. 83]
 • x Orłowski Leonard - kapelan kwaterujący w Końskich [Akta stanu cywilnego z 1827, alegaty do aktu 69]
 • Papliński Dominik - podporucznik w Końskich konsystujący [Księga aktów notarialnych 1830, t. I, z 12.01.1830]
 • Poczyłowski - audytor pułku [Księga aktów notarialnych 28.12.1830, nr 289]
 • Rączkiewic Jan - kapitan [Księga aktów notarialnych 1830, t. I, z 15.09.1830]
 • Reymunt Aleksander muzykus [Akta stanu cywilnego z 1830, str. 45]
 • Słupecki Kazimierz - dowódca pułkownik. Wiktoria z Lafontaenów Słupecka, w Końskich z mężem zamieszkała natenczas… [Akta notarialne str. 443, 5.04.1828]
 • Szleszyński - kapitan [Akta z 28.12.1830 nr. 289]
 • Szumski Stanisław- żołnierz z kompanii 2 fizylierów. Julianna Wolska, panna, zamieszkała w Końskich oświadczyła, iż pragnąc wyjść za mąż, że nie będzie rościć żadnych pretensji do Rządu na wypadek jego śmierci. [Księga aktów notarialnych 1830, t. I, z 25.08.1830]
 • Szymański Franciszek - żandarm. Marianna Ałgusiewiczówna zamierza wyjść za mąż i zrzeka się pretensji na wypadek jego śmierci. [Księga aktów notarialnych 1830, t. I, z 15.11.1830]
 • Świerzewski Grzegorz - feldfebel z kompanii 2, w mieście Gowarczowie konsystujący [Księga aktów notarialnych 1830, t. I, z 22.01.1830]
 • Trojanowski Jan - podoficer, z muzyki. Rozalia Palczyńska czyni deklarację, że pragnąc wyjść za mąż - na wypadek jego śmierci nie będzie rościć pretensji. [Księga aktów notarialnych 1830, t. I, z 6.10.1830]
 • Wałecki Kazimierz - podporucznik [Księga aktów notarialnych 1830, t. I, z 15.09.1830]
 • Wierzbowski Gabriel - sztabslekarz [Akta stanu cywilnego z 28.02.1829, str. 71]
 • Wilkoński Konstanty - feldfebel, w Końskich konsystujący [Księga aktów notarialnych 1830, t. I, z 15.09.1830]
 • Wiśniewski Jan - podporucznik w Końskich konsystujący [Księga aktów notarialnych 1830, t. I, z 12.01.1830]
 • Zapałowski Jan - podporucznik. Mający lat 31 (urodzony w 1797, zmarły w 1872), z obozu na czas pewny przybyły do Końskich (kwaterował w obozie w Warszawie) chrzci swą córkę Kazimierę Kunegundę urodzoną dn. 4.03.29 r. (żona Rozalia z Gieppartów z Końskich). Dnia 22.02.1831 stawił się Wojciech Gieppart i zameldował, że 29.01.1831 urodził się syn Jana Zapałowskiego kapitana WP „nie mogący stawić się osobiście, teraz w obozie”. Dziecku dano na chrzcie imię Franciszek Jan [Akta stanu cywilnego z 17.08.1829, str. 33, akta stanu cywilnego 22.02.1831, str. 11]
 • Zieliński Mikołaj - porucznik, adiutant [Akta stanu cywilnego z 31.05.1830, str. 24]
 • Żaboklicki - porucznik [Akta stanu cywilnego z 28.02.1829, str. 71]
 • Żarski Stanisław - natenczas we wsi Wymysłów w pow. koneckim eksystujący [Akta notarialne z 11.08. 1815, nr 53]
Uzupełnienia:
 • W alegatach do aktu 69 jest dokument z którego widać, że w Końskich kwaterował 2 PPL, że kapitan WP Jan Dąbrowski i kapelan tegoż pułku x Leonard Orłowski kwaterowali wówczas w Końskich [Akta stanu cywilnego z 1827]
 • Akt z dnia 28.01.1827. Z aktu tego widać, że na Bawarii kwaterowali żołnierze z 2 PPL [Akta stanu cywilnego z 1827, str. 7]
 • Z akt stanu cywilnego wynika, że w w Końskich w 1828 i 1829 stacjonował 2 PPL [Akta stanu cywilnego z 1829]
 • Żołnierze wzmiankowani są w aktach w latach: 1815, 1827, 1828, 1829, 1930.
 • Z aktu nr 341 wnioskować należy, że w grudniu 1830 2 PPL już wyemigrował z Końskich do Warszawy [Akta stanu cywilnego1830, str. 57]
Królestwo Polskie. Orzeł do czapki 4 Pułku Piechoty Liniowej, strzelców pieszych 1815-1831. Źródło wizerunku: dobroni.pl.
Królestwo Polskie. Orzeł do czapki 4 Pułku Piechoty Liniowej, strzelców pieszych 1815-1831. 
Źródło wizerunku: dobroni.pl.


3 Pułk Piechoty Liniowej
 • Andrychiewicz Walenty - dowódca, pułkownik [Akta st. cywil. za 1822, str. 206]
 • Bzowski Piotr - porucznik. [Księga 23, rok 1825, dział urodzeń, str. 243] W mieście Końskich konsystujący syn Jana i Salomei, lat 34, wziął ślub z panną Marianną, Krystyną, Petronelą de Poneet, córką Samuela i Krystyny [Akta stanu cywilnego - małżeństw z 17.03.1823, str 214 i 215]
 • Gerhard Józef - porucznik. Anna Czerwińska w majątku Stużno zamieszkała przyrzeka wyjść za mąż. [Akta notarialne 30.05.1823, str. 181]
 • Daszewski Wawrzyniec - sztabsdoktor [ Akta z 23.12.1822 nr 278]
 • Dąbrowski Franciszek - major, lat 35 [Akta st. cywil. za 1822, str. 59]
 • Gałecki Jan - porucznik [Akta stanu cywilnego z 1822, str. 25]
 • Głogowski Paweł - major [Akta notarialne 15.05.1822, str. 181]
 • Inger Marcin August - lekarz zamieszkały w Białaczowie [Akta notarialne z 11.08. 1815, nr 54]
 • Jabłonowski Aleksander - żołnierz [Akta z 22.01.1830]
 • Jastrzębski Bonawentura - major, na kwaterze w Końskich, w domu Zawilińskich zamieszkały [Akta notarialne 3.04.1822, str. 173]
 • Kęszycki Kacper - oficer [Akta st. cywil. za 1822, str. 59]
 • Klemm Karol - muzykus (rodem z Saksonii) [Akta stanu cywilnego z 1823, str. 216]
 • Klein Jan - muzykant [Akta st. cywil. za 1822, str. 31]
 • Kossowski Stanisław - porucznik [Akta st. cywil. za 1822, str. 59]
 • Kozłowski Ignacy - oficer [Akta st. cywil. za 1822, str. 59]
 • Kraus Jan - muzykant [Akta st. cywil. za 1822, str. 31]
 • Kromowski Adolf - podporucznik [Akta stanu cywilnego z 4.11.1821, str. 320]
 • Lipowski Wojciech - audytor, lat 49 [Akta stanu cywilnego - małżeństw z 17.03.1823, str 214 i 215]
 • Muszyński Jakub - podporucznik. Małgorzata Ekiert przyrzeka wyjść za mąż za Jakuba Muszyńskiego w obwodzie opoczyńskim konsystującego [Akta notarialne 1.04.1822, str. 164]
 • Oborski Ludwik - podpułkownik, lat 33, Kawaler Krzyża Legii Hon.; chrzcił swego syna Ignacego Michała Xawerego [Akta st. cywil. za 1822, str. 162]
 • Ostrowiecki Józef - oficer [Akta st. cywil. za 1822, str. 206]
 • Otowski Józef - kapitan [Akta st. cywil. za 1822, str. 59]
 • Rychłowski Tadeusz - podoficer, w kompanii I fizylierów, stojący na kwaterze we wsi Dziebałtowie [Akta notarialne 3.03.1822, str. 157]
 • Siegert Fryderyk - kapelmistrz [Akta stanu cywilnego z 1823, str. 216]
 • Sulikowski Józef - adiutant. Pelagia z Myszkowskich Moszyńska, wdowa po Auguście ze Skórnic, przyrzeka wyjść za mąż i oświadcza, że nie będzie rościć żadnych pretensji do Rządu na wypadek śmierci jej przyszłego męża [Akta notarialne 15.05.1822, str. 181]
 • Tański - żołnierz, zmarł w lazarecie w Końskich (3 PP stał garnizonem w Końskich) [Akta stanu cywilnego z 4.11.1821, str. 320]
 • Thieme Karol - porucznik. Wziął ślub z p. Katarzyną Mülkumówną c. Augusta i Doroty [Akta stanu cywilnego z 4.11.1821, str. 320]
 • Zaczewski Xawery - porucznik [Akta stanu cywilnego z 16.05.1823, str. 219]
 • Zigert Karol - muzykant [Akta st. cywil. za 1822, str. 31]
Uzupełnienia
 • Żołnierze wzmiankowani są w aktach w latach: 1815, 1821, 1822, 1823, 1825.
 • W księdze tej [1822] jest sporo aktów ślubu żołnierzy żołnierzy i oficerów z 3 PPL. W księdze aktów zejść zanotowano 21 aktów śmierci żołnierzy 3PPL i 2 akta śmierci z korpusu weteranów w Końskich, zmarłych w lazarecie. Większość wypadków śmierci przypada na marzec i kwiecień i częściowo na listopad. Wnioskować można, że umarli na gruźlicę [Akta stanu cywilnego 1822]
 • W księdze ślubów [1823], aż się roi od ślubów żołnierzy, podoficerów i oficerów, a szczególnie „muzykusów” z 3 PPL z pannami koneckimi. Jest tych aktów kilkanaście. Z zapisków metrykalnych widać, że wojsko kwaterami stojące w Końskich, nie zajmowało oddzielnego obozu, a kwaterowało w poszczególnych domach [Akta stanu cywilnego 1823]
Orzeł na czapkę Korpusu Weteranów z okresu Królestwa Polskiego i powstania Listopadowego. Orzeł noszony był w Korpusie Weteranów - formacji złożonej z wysłużonych ale sprawnych żołnierzy i oficerów. W sytuacji, gdy służba wojskowa trwała wiele lat często ludzie tacy nie potrafili odnaleźć się w życiu cywilnym, nie posiadając środków utrzymania ani majątku. Z tego powodu we wszystkich państwach tworzono formacje które zapewniały opiekę i wsparcie starym wiarusom (ale tylko tym zasłużonym). W zamian pełnili oni pomocnicze funkcje pilnując magazynów i szpitali wojskowych, strzegli twierdz i więzień wojskowych. W Królestwie Polskim od 1828 roku Korpus tworzyły 3 bataliony, z których ostatni pełnił rolę karnego, złożony z „kompanii poprawczych” - dwóch więźniów cywilnych i jednej wojskowych. Wybrałem fragment opisu i wizerunek orła z eMWPaedia.


7 Pułk Piechoty Liniowej
 • Baum Karol - lekarz natenczas w Końskich mieszkający [Akta notarialne z 11.08. 1815, nr 54]
 • Dębski Stanisław - sierżant, w Rogowie na kwaterze stojący [Akta stanu cywilnego z 14.02.1821, str. 18]
 • Foliacki Paweł - lekarz młodszy, tu w Końskich razem z pułkiem konsystujący [Księga aktów notarialnych, str. 597, 8.01.1820]
 • Groszkowski Ignacy - chirurg [Akta z 1820, str. 356]
 • Grotowski Feliks - pułkownik, lat 40 [Akta stanu cywilnego 3.08.1815, str. 63]
 • Grotowski Maciej - kapitan, lat 26 [Akta stanu cywilnego 3.08.1815, str. 63]
 • Illustkowski Karol - major [Akta stanu cywilnego 1826, str. 3]
 • Iwanowski Konstanty Franciszek - muzykus, zmarł 4.09.1825 [Księga 23, rok 1825, dział zejścia, str. 238]
 • Kąkiewicz Daniel - sierżant. W dniu 16.09. 1815 stawili się Maciej Wesołowski porucznik I Teodor Kwaśniewski feldfebel i zameldowali o śmierci Daniela Kąkiewicza sierżanta tegoż pułku [Akta stanu cywilnego 16.09.1815, str. 211]
 • Kierski Maxymilian - major [Akta stanu cywilnego 1826, str. 3]
 • Korduszewski Franciszek - żołnierz [Akta z 1820, str. 16]
 • Kowalski Jakób (oryginalna pisownia, zgodnie z obowiązującym przepisem ortograficznym od 1936 pisze się Jakub) - żołnierz, w Kościeliskach na kwaterze stojący [Akta stanu cywilnego z 7.03.1821, str. 24]
 • Kraśniewski Teodor - feldfebel [Akta stanu cywilnego 16.09.1815, str. 211]
 • Krupiński Jan - porucznik (zdymisjonowany) [Akta z 1820, str. 305]
 • Krzyżanowski Józef - muzykus [Akta stanu cywilnego z 1821, str. 13]
 • Kuczborski Marcin - major [Akta stanu cywilnego 1826, str. 3]
 • Kuligowski Piotr - porucznik (zdymisjonowany) [Akta z 1820, str. 305]
 • x Kurowski Józef - kapelan [Akta stanu cywilnego - małżeństw z 10.12.1823, str 84]
 • Łukasiewicz Jakób - muzykus [Księga 23, rok 1825, dział zejścia, str. 240]
 • Markszefd Kacper - muzykus [Akta stanu cywilnego z 1821, str. 12]
 • Misiorow Kiryło - dymisjonowany żołnierz, kawaler, zmarł w wieku 70 lat w domu lazaretowym [Księga 23, 30.12.1825, dział zejścia, str. 255]
 • Nowakowski Józef - kapitan [Akta stanu cywilnego - małżeństw z 10.12.1823, str 84]
 • Redolot Franciszek - muzykus [Akta stanu cywilnego z 1821, str. 12]
 • Rohland Franciszek - pułkownik dowódca. Franciszek Rohland dowódca 7PPL w Końskich wraz z generałową Kazimierą Żółtowską i Seweryn Roman kapitan 7 PPL z Anną Meinner - trzymali do chrztu dziecko majora Karola Illustkowskiego - 1 imię małego to Stanisław - Wincenty [Akta stanu cywilnego 1826, str. 29]
 • Roman Seweryn - kapitan [Akta stanu cywilnego 1826, str. 29]
 • Rowiński Piotr - muzykus [Akta stanu cywilnego z 1821, str. 13]
 • Rywacki Jerzy - lekarz [Akta stanu cywilnego 1826, str. 27]
 • Siestrzyński Jan - doktor, lat mający 37. Końskie. Roku tysiąc osiemset dwudziestego czwartego, dnia drugiego maja, przed nami urzędnikiem cywilnym gminy Końskie stawił się JWP Jan Franc lat czterdzieści przeszło mający i Sebastian Laskowski mający lat sześćdziesiąt, obywatele, oświadczając nam, że w tymże mieście dziś w nocy w domu pod nr. 155 umarł Jan Siestrzyński doktor, lekarz w pułku siódmym, lat mający 37, mąż Antoniny z Jarockich, czego akt spisaliśmy (-) x Zwoleński [Akt stany cywil. 1824 r. str 221, nr aktu 161]
 • Sypniewski Tomasz - sierżant w Końskich zamieszkały [Akta stanu cywilnego z 1821, str. 283]
 • Szetter Stanisław - porucznik w Końskich zamieszkały [Akta stanu cywilnego z 1821, str. 60]
 • Sztaynert Ludwik - sierżant [Akta z 1820, str. 51]
 • Wacławski Paweł - żołnierz konsystujący w Końskich [Akta stanu cywilnego 18.06.1815, str. 53]
 • Towścik Józef - audytor [Akta stanu cywilnego - małżeństw z 10.12.1823, str 84]
 • Wesołowski Maciej - porucznik [Akta stanu cywilnego 16.09.1815, str. 211]
 • Wiszniowski Józef - żołnierz, z zawodu rusznikarz [Księga 23, 2.11.1825, dział urodzeń, str. 96]
 • Witkowski Paweł - kapitan, we wsi Kłonwie [?] pow. radomskim konsystujący, syn Jana i Heleny, lat 34, wziął ślub z panną Anną, Emilią, Franciszką, Krystyną de Poneet, lat 21, córką Samuela i Krystyny [Akta stanu cywilnego - małżeństw z 17.03.1823, str 214 i 215]
 • Wodzeński Jan - żołnierz w Baryczy na kwaterze stojący [Akta stanu cywilnego z 8.03.1821, str. 25]
 • Zand Adolf - muzykus [Akta stanu cywilnego z 1821, str. 12]
Uzupełnienia
 • Żołnierze wzmiankowani są w aktach w latach: 1815, 1819, 1820, 1821, 1824, 1825, 1826.
 • W akcie z dnia 5.03. 1820, str. 32 występują „muzykusy” z 7 PPL, ponadto jest kilka aktów ślubów przeważnie muzykusów [Akta stanu cywilnego 1820]
 • W aktach zejść 1820 zanotowano 15 aktów śmierci żołnierzy z 7 PPL zmarłych w lazarecie w Końskich [Akta stanu cywilnego 1820]
 • W aktach zejść 1821 zanotowano 13 aktów śmierci żołnierzy z 7 PPL zmarłych w lazarecie w Końskich [Akta stanu cywilnego 1820]
 • W aktach zejść 1824 zanotowano 12 aktów śmierci żołnierzy z 7 PPL zmarłych w lazarecie w Końskich [Akta stanu cywilnego 1824]
Żołnierze 5., 6. i 7. Pułku Piechoty w czasie powstania listopadowego. Źródło wizerunku WIKIPEDIA.
Żołnierze 5., 6. i 7. Pułku Piechoty w czasie powstania listopadowego. 
Źródło wizerunku WIKIPEDIA.


8 Pułk Piechoty Liniowej
 • Balicki Jan - felczer lazaretowy [Akta z 1819, str. 92]
 • Blümer Ignacy Aleksander - pułkownik. Był świadkiem ślubu Michała Ludwika hr. Paca generała dywizji i kawalera wielu orderów, lat 35, syna Michała Paca starosty kowieńskiego i Ludwiki z hr. Tyzenhausów… [Akt z 27.11.1817, str. 95]
 • Ciągliński Franciszek - lat 38, muzykus (zastrzelił się) [Księga 23, 8.05.1825, dział zejścia, str. 226]
 • Dorant Roman - porucznik [ Akt z 3.03.1819 nr 28]
 • Dyczan Piotr - żołnierz. Wymieniony wśród zmarłych żołnierzy w lutym i marcu 1818 w domu lazaretowym w Końskich [Akta z 1818, str. 274]
 • Frize Jan - lekarz [Akta z 1819, str. 311]
 • Gadomski Józef - żołnierz [Księga 23, 22.02.1825, dział urodzeń, str. 17]
 • Godzyński Piotr - żołnierz, lat 30 [Księga 23, 26.09.1825, dział małżeństw, str. 176]
 • Gołębiowski Łukasz - żołnierz. Zmarł w Końskich w lazarecie wojskowym [Akta z 1818, str. 264]
 • Górski Jakób - kapelmistrz [Akt z 2.03.1817, str. 34]
 • Grzybowski Walenty - [Księga 23, 16.08.1825, dział urodzeń, str. 68]
 • Grzybowski Wincenty - żołnierz, lat 30 [Księga 23, 1825, dział małżeństw, str. 189]
 • Hannig Józef - sierżant w Końskich [Akta z 1817, str. 54]
 • Jaworski Antoni - żołnierz [Księga 23, 26.09.1825, dział małżeństw, str. 189]
 • Leszczyński Ignacy - żołnierz [Księga 23, 26.09.1825, dział małżeństw, str. 189]
 • Libich Karol - sztabslekarz [Akta st. cywil. 1824, nr 250]
 • Libzacko Win. - sierżant (zmarł) [Akta z 1819, str. 311]
 • Krassowski Andrzej - podoficer kompanii pociągowej, lat 30 [Księga 23, 12.05.25, dział małżeństw, str. 177]
 • Kwiatkowski Stanisław - muzykus [Księga 23, 28.06.1825, dział zejścia, str. 232]
 • Maliszewski Franciszek - starszy sierżant z Końskich [Akta z 1817, str. 58]
 • x Miszewski Julian - kapelan [Akta st. cywil. 1824, nr 250]
 • Newiński Franciszek - żołnierz Wymieniony wśród zmarłych żołnierzy w lutym i marcu 1818 w domu lazaretowym w Końskich [Akta z 1818, str. 274]
 • Orłowski Joachim - żołnierz, lat 34 [Księga 23, 12.05.25, dział małżeństw, str. 177]
 • Pawłowski Józef - porucznik w Końskich [Akta z 1819, str. 23]
 • Pawłowski Stefan - tumbor [?], bat. I [Akta z 1819, str. 3]
 • Piech Dominik - żołnierz [Księga 23, rok 1825, dział urodzeń, str. 6]
 • Plisiecki Adam - muzykant. Dn. 14.01.1825 do urzędu stanu cywilnego zgłosił się żołnierz pełnoletni Adam Plisiecki, celem nadania imienia Antoni swemu synowi [Księga 23, rok 1825, dział urodzeń, str. 4]
 • Potrykowski Antoni - kapitan, w m. Białaczowie konsystujący [Akta stanu cywilnego 11.05.1819]
 • Pradel Jakub - żołnierz Wymieniony wśród zmarłych żołnierzy w lutym i marcu 1818 w domu lazaretowym w Końskich [Akta z 1818, str. 274]
 • Sierakowski - podpułkownik [Akta z 1819, str.310]
 • Skrzynecki Jan - dowódca, kawaler różnych orderów. Stawiła się Aniela ze Skrzyńskich Skrzynecka w jego asystencji, zamieszkała w kwaterze dowódcy Pułku 8 w Końskich [Akta notarialne, str. 460, 4.11.1834]
 • Sokołowski Jan - felczer lazaretu polowego; w 1819 wymieniony jako sierżant [Księga 23, 12.05.25, dział małżeństw, str. 177, Akta z 1819, str. 92]
 • Szaniawski Antoni - porucznik w mieście obwodowym Końskie Wielkie wraz z konsystującym pułkiem kwaterą stojący [ Akt z 3.03.1819, nr 28]
 • Wysocki Józef - dozorca lazaretu polowego [Księga 23, 12.05.25, dział małżeństw, str. 177]
 • Zajączkowski Wawrzyniec - podoficer [Księga 23, 11.05.1825, dział małżeństw, str. 176]
 • Zwierzchowski Franciszek - sierżant [Akta z 1819, str. 329]
Uzupełnienia
 • Żołnierze wzmiankowani są w aktach w latach: 1817, 1818, 1819, 1824, 1825.
 • W księdze tej [1819] jest kilka aktów ślubu żołnierzy 8 PPL, ponadto jest zapisane 16 aktów zejść żołnierzy z 8 PPL zmarłych w lazarecie - bardzo duży odsetek, możliwość że była epidemia [Akta z 1819].
Żołnierze 14. i 15 pułku piechoty. Źródło wizerunku WIKIPEDIA.
Żołnierze 14. i 15 pułku piechoty. 
Źródło wizerunku WIKIPEDIA.


15 Pułk Piechoty Liniowej
 • Balik Maciej - Jan Dawidowski i Jan Leszczyński zameldowali o śmierci żołnierza Macieja Balika z kom. zakładanej tegoż pułku w Końskich [Akta notarialne 23.08.1811, str. 238]
 • Barzykowski Jan - żołnierz, lat 27 [Akta notarialne 6.08.1811, str. 88]
 • Dawidowski Jan - żołnierz [Akta notarialne 23.08.1811, str. 238]
 • Grabowski Leon - sierżant z kompanii zakładanej w Końskich konsystujący [Akta notarialne 26.08.1811, str. 239]
 • Jędrzejewski Marcin - z kompanii fizylierów [Akta notarialne 8.03.1811, str. 22]
 • Lagoń Michał - żołnierz z komp. I, 6 at. II [Akta notarialne 6.08.1811, str. 88]
 • Leszczyński Jan - żołnierz [Akta notarialne 23.08.1811, str. 238]
 • Miaskowski Kasper - pułkownik [Akt stanu cywilnego z 1.02.1811, str. 2]
 • Napierałowicz Stanisław - grenadier z I baonu [Akta notarialne, dział małżeństw 3.02.1811, str. 165]
 • Pawłowski Jan - kapral z kompanii fizylierów [Akta notarialne 8.03.1811, str. 22]
 • Rychter Jan - żołnierz z kompanii fizylierów [Akta notarialne 8.03.1811, str. 22]
 • Stępieński Jan - sierżant z kompanii zakładanej w Końskich konsystujący [Akta notarialne 26.08.1811, str. 239]
 • Stojnacki Jan Kanty - żołnierz, lat 35 [Akta notarialne 6.08.1811, str. 88]
Uzupełnienia
 • Żołnierze wzmiankowani są w aktach w latach: 1811.

Żandarmeria
 • Burghardt Piotr - komendant żandarmerii w Końskich [Akta stanu cywilnego 1826, str. 35 ]
 • Dutkiewicz Józef - żandarm tutejszego obwodu [Księga 23, 1.03.1825, dział urodzeń, str. 21]
 • Kobyliński Franciszek - Komendant Żandarmerii Obwodu Opoczyńskiego [Księga 23, 23.07.1825, dział urodzeń, str. 68]
 • Kraszewski Piotr - wachmistrz żandarmerii [Księga 23, 23.07.1825, dział urodzeń, str. 68]
 • Kuligowski Antoni - wachmistrz żandarmerii, lat 33, w Końskich zamieszkały [Akta z 1818, str. 178]
Uzupełnienia
 • Żołnierze wzmiankowani są w aktach w latach: 1818, 1825, 1826.

Korpus Weteranów Czynnych
 • Bocianowski - porucznik weteranów [Akta z 1819, str. 314]
 • Bogdanowicz Józef - kapitan weteranów [Akta z 1819, str. 314]
 • Chmielowski F. - podporucznik weteranów czynnych [Akta stanu cywilnego, z 17.08.1829, str. 73]
 • Dziubiński Józef - kapitan weteranów i komendant oddziału [1820] konsystującego w Końskich [Księga aktów notarialnych, 24.11.1820 i księga 23, 23.07.1825, dział urodzeń, str. 68]
 • Hacywa Franciszek - żołnierz od Weteranów [Księga 23, 16.09.1825, dział urodzeń, str. 78]
 • Jankowski Jan - podoficer z korpusu weteranów WP z kompanii 5. w mieście Końskich stojącego [Akt z 2.03.1930, nr 37]
 • Kowalski Wawrzyniec - podoficer. Dn. 20 lutego 1825 stawił się do urz. st. cywil. Wawrzyniec Kowalski pełnoletni podoficer od Weteranów celem ochrzczenia swojej córki Konstancji [Księga 23, rok 1825, dział urodzeń, str. 15]
 • Kulczycki Jan - porucznik weteranów (zmarł w wieku 66 lat) [Akta z 1819, str. 314]
 • Śliwiński Dezyderiusz - podporucznik weteranów czynnych w Końskich [Akta stanu cywilnego z 1828, str. 90]
 • Śliwiński Ferdynand - podporucznik weteranów czynnych [Akta stanu cywilnego, z 17.08.1829, str. 73]
 • Urbanowski Roch - podporucznik, zamieszkały w Końskich [Akta notarialne 24.09.1828, str. 46]
 • Wełecko Kazimierz - podporucznik [Akta stanu cywilnego z 1828, str. 5]
 • Zakrzewski Antoni - podoficer w mieście Końskich konsystujący [Księga aktów notarialnych 1830, t. I, z 22.01.1830]
 • Zawadzki Antoni muzukus - z Lublina [Akta stanu cywilnego z 1828, str. 52]
Uzupełnienia
 • Żołnierze wzmiankowani są w aktach w latach: 1819, 1825, 1828, 1829, 1830.

Pułk Strzelców Wolnych
 • Rogoziński Władysław - podporucznik Strzelców Wolnych w mieście tutejszym Końskich konsystujący [dawniej: mieć postój; stacjonować] (dał on plenipotencję swemu bratu Janowi Rogozińskiemu…) [Akt z 19.05.1831]
Uzupełnienia
 • Żołnierze wzmiankowani są w aktach w latach: 1831.

Pułk Krakusów
 • Baier Ludwik - podporucznik, natenczas w Końskich konsystujący, zaciągnął pożyczkę 1100 zł. pol. od Wawrzyńca Świtalskiego oberżysty z Końskich. Jako świadek występuje też Aleksander Łebkowski podporucznik od krakusów w Końskich konsystujący [Akt nr 56 z 5.08.1831 k. 105]
 • Łebkowski Aleksander - podporucznik od krakusów [Akt nr 56 z 5.08.1831 k. 105]
Uzupełnienia
 • Żołnierze wzmiankowani są w aktach w latach: 1831.

Wojskowi występujący w aktach
bez określonej przynależności

 • Blumer Ignacy Aleksander - generał brygady WP, wielu różnych orderów wojskowych kawaler, Tu w mieście obwodowym Końskie Wielkie, jako głównej kwaterze brygady, której … natenczas stojący [ [Akta z 19.04.1819, nr. 41]
 • Borowski Telesfor - „dawniejszy” kapitan WP, zmarł 25.02.1825 w wielu 40 lat [Akt stanu cywilnego z 25.02.1820, str. 216]
 • Dębrowski Antoni - plackomendant koniecki, lat 50 w Końskich zamieszkały [Akt stanu cywilnego z 1.02.1811, str. 2]
 • Drużbacki Jan - podpułkownik b. Gwardii WP, w dobrach zameczku zamieszkały (zameczkiem nazywano zwyczajowo dwór - KW), [Akt notarialny z 23.08.1826, str. 164]
 • Fakstmann Edward - kapitan WP, we wsi Sokołowie na „konsystencji stojący”
 • Frytz Antoni - kapitan. Obywatel m. Końskich posesor wsi Grabowa, były kapitan w wojsku austriackim, l. 39. [Akta stanu cywilnego z 24.12.1820, str. 133]
 • Kuligowski Piotr - były oficer WP. Stanisław Małachowski i Gabriela Małachowska - rodzicami chrzestnymi Walerii Barbary Kuligowskiej córki Piotra Kuligowskiego [Akta stanu cywilnego z 22.02.1827, str. 12]
 • Lisieski Jan - podchorąży w kompanii 3 w Końskich konsystujący [Akt z 2.03.1830, nr 37]
 • Małachowski Stanisław hr. - generał WP (w roku 1811 wymieniony jako pułkownik Pułku Kirasjerów [Akt z dn. 14.05.1819, nr 51]
 • Nowakowski Jan - kapitan WP, lat 30 [Akta stanu cywilnego z 1813, str. 68]
 • Pac Michał Ludwik hr. - generał dywizji, Kawaler wielu orderów, syn Michała Paca starosty konieckiego i Ludwiki z hr. Tyzenhauzów z Karoliną Stanisławą Kazimierą Józefą Małachowską, c. Stanisław Nałęcz Małachowskiego Gen. WP, senatora Królestwa Polskiego, kasztelana Senatu i Dziedzica Dóbr Końskie i Anny z hr. Stadnickich Małachowskiej, lat 21. Świadkami byli: Henryk Wołodkiewicz „generał francuski. Xawery Korzbach hr. Niesiołowski generał brygady, pułkownik Ignacy Aleksander Blümer 8 Pułku Piechoty Liniowej, Radca Komisji Górniczej Andrzej Jerowski [Akt z 27.11.1817, str. 95]
 • Ryszkiewicz Stanisław - b. porucznik WP w Rudzie Malenieckiej zamieszkały [Akta notarialne 1820, str. 682]
 • Zawadzki Antoni - podporucznik (w kolejnym akcie wymieniony jako porucznik „od strzelców”). Stanisław Wysocko zameldował, że 20.07.1831 urodził się syn Antoniego Zawadzkiego podporucznika „będącego na ten czas w obozie”, lat 42 i Teresy z Wysockich, na chrzcie otrzymał imię Antoni. [Akta stanu cywilnego 1831, nr 191, str. 32, akt z 10.06.1831, str. 115]

Henryk Seweryn Zawadzki
Zebrał KW