niedziela, 7 grudnia 2014

Pracownicy dworu Małachowskich, zawody ludności w Końskich w pierwszej połowie XIX wieku. Leksykon zawodów i nazwisk.

Aptekarz
 • Chmielowski Antoni - aptekarz w Końskich, lat 24 [Akta stanu cywilnego 1810, strona 19]
 • Dmochowski Stanisław - aptekarz [Akta 1831, karta 43]

Artysta napojów
 • Cichocki Kazimierz - „artysta napojów” państwa koneckiego [Akta urodzin 1812, str. 90]

Bednarz
 • Bieganowski Jan - majster kunsztu bednarskiego w Końskich [Akta stanu cywilnego 1810, str. 179]

Blicharz
 • Zyngier Alojzy - blicharz (rzemieślnik, który wybiela płótno, lub je foluje - zagęszcza poprzez gniecenie lub wałkowanie) [Akta stanu cywilnego 1819, str. 42]

Burmistrz
 • Ligman Karol - burmistrz miasta Końskie [Akta urodzin 1811, str. 73]
 • Merecki Paweł - burmistrz miasta Końskie [Akta stanu cywilnego 1827, str. 101]
 • Sudnik Michał - burmistrz miasta Końskie [Akta stanu cywilnego 1816, str. 37]
 • Widuliński Antoni - burmistrz miasta Przedborza [Akt notarialny z 18.02.1830 nr 29]

Ceglarz
 • Potocki Dominik - ceglarz w Rogowie [Akta stanu cywilnego 1828, str. 5]

Chirurg
 • Kalttabran Franciszek - chirurg powiatu koneckiego lat 47 w Końskich zamieszkały [Akta urodzin 1811, str. 128]

Cieśla
 • Michałowski Jan - majster kunsztu ciesielskiego z Końskich, lat 31 [Akta stanu cywilnego 1810, str. 6]

Chmielarz
 • Maliszewski Tomasz - chmielarz dworski w Modliszewicach [Akta urodzin 1812, str. 69]

Doktor
 • Cenner Jan - doktor nadworny w państwie koneckim , lat 33 [Akta stanu cywilnego 1825, str. 194]
 • Hofmann Tomasz - medicus w Końskich [Księga metrykalna 1807 nr 7 1806-17 str 10]
 • Kaltembraun Franciszek - doktor nadworny lat 50 [Akta urodzin 1812, str. 100]
 • Rechowicz Kazimierz - doktor medycyny w Końskich [Akt notarialny z 11.02.1840 nr 19]
 • Sokołowski Jan - felczer w Końskich [Akta stanu cywilnego 1825, str. 177]
 • Steck Walenty - doktor w Końskich [Akta stanu cywilnego 1819, str. 110]
 • Strumpfel Karol - doktor w Końskich zamieszkały [Akt notarialny z 29.04.1936 nr 49]
 • Szustakiewicz Antoni doktor chirurgii i akunerii (?) w Końskich [Akta stanu cywilnego 1822, str. 71]
 • Tarnopolski Jan Nepomucen - lekarz obwodu opoczyńskiego (fizyk), w Końskich zamieszkały - [Akta notarialne 1820 str. 661, Akt notarialny 6.03.1830, nr 38]

Dozorca
 • Garlicki Wojciech - dozorca lazaretu w Końskich [Akta stanu cywilnego 1818, str. 312]
 • Wolski Jan - dozorca lazaretu w Końskich [Akta stanu cywilnego 1822, str. 295]

Druciarz
 • Helster (Elster) Franciszek - majster kunsztu drutarskiego zamieszkały w Drutarni [Akta stanu cywilnego 1810, str. 23]
 • Szczepanik Wojciech - druciarz z Drutarni [Akta stanu cywilnego 1828, str. 5]

Dystrybutor żywności
 • Sawicki Alojzy - dystrybutor żywności wojska w Końskich zamieszkały [Akt notarialny z 28.07.1831 nr 53]

Ekonom
 • Iżałowski Kasper - ekonom dworu w Końskich [Akta stanu cywilnego 1825, str. 102]
 • Świdziński Marcin - ekonom plebanii koneckiej [Akta stanu cywilnego 1811, str. 69]

Fabrykant
 • Bratusiewicz Mikołaj - fabrykant powozów w Końskich [Akt notarialny z 16.06.1841 nr 123]
 • Elster Franciszek - fabrykant huty w Szabelni [Akta stanu cywilnego 1820, str. 30] - patrz druciarz
 • Engierten August - fabrykant powozów w Końskich [Akt notarialny z 29.04.1936 nr 48]
 • Gantner Szymon - właściciel fabryki powozów w Końskich (zmarł w 1831) [Akt notarialny z 30.11.1931 nr 74]
 • Jagodziński Szymon - fabrykant papierni w Stadnickiej Woli [Akta stanu cywilnego 1818, str. 293]
 • Jankowski Karol - fabrykant powozów w Końskich [Akt notarialny z 1841 nr 195]
 • Teichgreber August - fabrykant papieru we wsi Wola Stadnicka zamieszkały, dzierżawca papierni od Stanisława Małachowskiego w 1836 [Akt notarialny 25.09.1835 nr. 162]. Odstąpił od dzierżawy. Papiernię wydzierżawili Żydzi: Batawia Ignacy i Birencwajg Fajwel [Akt notarialny z 16.06.1836 nr 83]
 • Wysocki Stanisław Hieronim - fabrykant powozów w Końskich [Akt notarialny z 3.04.1840 nr 40]
 • Zyngier Alojzy - fabrykant blichu wojskowego (blich a. blech – miejsce, w którym bielono płótno. Były to łąki położone w pobliżu rzek, na południowych stokach ze względu na wzmożone działanie słońca. Tkaniny lniane lub konopne - najlepiej w maju lub czerwcu - rozkładano na trawie, by wysychając bielały na słońcu. W celu przyspieszenia bielenia, tkaniny polewano wodą. Czynność tę nazywano blichowaniem, a wykonującą ją osobę - blicharzem. Później blichem nazywano miejsce, gdzie znajdowały się blichownie (bielenie płótna, albo wosku), oraz folusze, pralnie, ługownie czy farbiarnie. Warsztaty te wymagały znacznej ilości wody i energii wodnej, dlatego lokalizowano je w pobliżu rzek) zamieszkały w Końskich [Akta stanu cywilnego 1818, str. 97] wymieniony również jako fabrykant świec woskowych w Końskich [Akta stanu cywilnego 1822, str. 295]

Fryszerka
 • Niewęgłowski Wojciech - majster fryszerki w Czystej [Akta stanu cywilnego 1810, str. 52]
 • Swat Szczepan - majster fryszerki (fryszerz) kuźnic nieświńskich w Nieświńskim Młynku zamieszkały [Akta urodzin 1811, str. 49, Akta stanu cywilnego 1813, str. 29]
 • Kusztal Walenty - fryszerz ze wsi Piaski [Akta stanu cywilnego 1810, str. 16]

Gajowy, leśniczy
 • Błażejski Szymon - gajowy dworski w Karolinie (zapewne w Karolinowie) [Akta zmarłych 1813, str. 10]
 • Twardzicki Jacek - leśniczy powiatowy [Akta stanu cywilnego 1825, str. 108]

Garbarz, białoskórnik
 • Kastner Bogumił - majster garbarski w Pomykowie [Akta stanu cywilnego 1811, str. 38]
 • Merlinger (Melinger) Marcin - majster kunsztu garbarskiego, w roku 1817 wymieniony jest jako majster profesji białoskórniczej w Końskich (białoskórnictwo - rzemiosło garbarskie specjalizujące się w wytwarzaniu cienkich, delikatnych skór na rękawiczki i odzież [Akta stanu cywilnego 1811, str. 5 i Akt notarialny z 12.10.1817 nr 36]
 • Prawdzicki Jan - garbarz w Końskich [Akta stanu cywilnego 1829, str. 86]
 • Sitar Karol - garbarz w Końskich [Akta stanu cywilnego 1816, str. 64]

Garderobiana(y)
 • Czarnecka Rozalia - garderobiana we dworze Małachowskich [Akta stanu cywilnego 1829, str. 89]
 • Izuskiewicz Wincenty - garderobiany we dworze Małachowskich [Akta stanu cywilnego 1829, str. 90]

Garncarz, zdun
 • Garczyński Błażej - majster kunsztu garncarskiego [Akta urodzin 1811, str. 16]
 • Garczyński Jan - majster kunsztu garncarskiego [Akta urodzin 1811, str. 16]
 • Gierczak Jan - garncarz w Kościeliskach - [Akta stanu cywilnego 1826, str. 161]
 • Guldyński Jacenty - garncarz na Browarach [Akta stanu cywilnego 1820, str. 64]
 • Noworycki Maciej - garncarz - zdun w Wierzchowiskach zamieszkały [Akt notarialny 12.06.1841 nr 120]. Dokument mówi, że Żyd, kupiec Cyna Zelman nabył od Noworyckiego wyroby garncarskie w cenie: kopa misek glinianych - po 10 zł pol., kopa garnuszków średnich po 3 zł pol. kopa talerzy średnich po 5 zł pol. ; z dostawą do Końskich.

Geometra
 • Chłuda Feliks - geometra nadworny, lat 46 [Akta stanu cywilnego 1815, str. 19]
 • Kosmulski Jan - jeometra w dworze koneckim [Akta stanu cywilnego 1825, str. 108]

Górnik
 • Szczepański Sebastian - górnik z Starej Kuźnicy [Akta stanu cywilnego 1810, str. 70]

Gwoździarz
 • Chmielowski Józef - gwoździarz w Pomykowie [Akta urodzin 1811, str. 50]
 • Gutt Bartłomiej - gwoździarz w Starej Kuźnicy [Akta urodzin 1811, str. 102]
 • Kassyk Józef - majster kunsztu gwoździarskiego ze wsi Baczyny [Akta urodzin 1811, str. 4]
 • Krystel Józef - gwoździarz zamieszkały w Pomykowie, lat 26 [Akta stanu cywilnego 1810, str. 4]

Inspektor
 • Müller Otto - inspektor fabryki huty żelaznej koneckiej [Akta stanu cywilnego 1823, str. 81]
 • Polkowski Szymon - inspektor fabryk koneckich [Akta stanu cywilnego 1818, str. 68]

Introligator
 • Pinkes Ajzykowicz - introligator w Końskich [Akta stanu cywilnego 1817, str. 137]

Kasjer
 • Jundziłł Jan - kasjer powiatu koneckiego [Akta stanu cywilnego 1811, str. 69]
 • Miwszanowski Józef - kasjer dworu koneckiego zamieszkały w Kościeliskach [Akta stanu cywilnego 1820, str. 109]

Kamerdyner
 • Drożdzyński Antoni - kamerdyner we dworze w Końskich [Akta stanu cywilnego 1826, str. 115]
 • Heran Aleksander - kamerdyner dworski [Akta stanu cywilnego 1818, str. 36 ]
 • Hordecki Jan - kamerdyner dworski w Końskich [Akta stanu cywilnego 1827, str. 144]
 • Stanikowski Adam [?] - kamerdyner hr. Gustawa Małachowskiego [Akta stanu cywilnego 1819, str. 42]

Kapelmistrz
 • Ptaszewski Grzegorz - kapelmistrz dworski w Końskich [Akta stanu cywilnego 1814, str. 286]

Kapelusznik
 • Kwasieński Walenty - kapelusznik w Końskich [Akta urodzin 1811, str. 33]

Karczmarz
 • Abrahamowicz Berek - karczmarz w Kopaninie [Akta stanu cywilnego 1810, str. 112]
 • Bielecki Kazimierz - karczmarz, karczma w Modliszewicach [Akta stanu cywilnego 1812, str. 102]
 • Dziboni Tomasz - karczmarz w Wincentowie (zmarł 30.08.1828) [Akta stanu cywilnego 1828, str. 123]
 • Idzikowski Jędrzej - karczmarz w Pomykowie (wspomniana jest karczma) [Akta stanu cywilnego 1812, str. 21]
 • Kassyk Jan - karczmarz w Młynku Nieświńskim [Akta stanu cywilnego 1811, str. 49]
 • Kowalski Wojciech - karczmarz w Proćwinie [Akta stanu cywilnego 1810, str. 65]
 • Leszczyński Marcin - karczmarz w Kościeliskach [Akta stanu cywilnego 1812, str. 121]
 • Sękowski Józef - karczmarz w Nałęczowie [Akta stanu cywilnego 1813, str. 28]
 • Smerda Wojciech - karczmarz w Kornicy [Akta stanu cywilnego 1813, str. 34]

Kawiarz
 • Januszewski Józef - kawiarz dworski [Akta stanu cywilnego 1814, str. 261]

Kołodziej
 • Styś Wawrzyniec - majster kołodziejski z Końskich [Akta stanu cywilnego 1810, str. 20]

Komisarz
 • Janikowski Jan - komisarz dóbr hr. Małachowskiego [Akta stanu cywilnego 1815, str. 19]
 • Kowalski Benedykt - komisarz dóbr hr. Małachowskich [Akta stanu cywilnego 1810, str. 19]
 • Niwieński Stanisław - komisarz państwa radoszyckiego [Akta stanu cywilnego 1813, str. 37]
 • Widuliński Jan - komisarz dróg i mostów krajowych w Końskich [Akta stanu cywilnego 1822, str. 5]

Kotlarz
 • Byczyński Antoni - majster kotlarski w Końskich [Akta stanu cywilnego 1810, str. 36]
 • Sobocki Stanisław - majster profesji kotlarskiej [Akt notarialny z 11.08.1819 nr 86], jest mowa o wykonaniu kotła miedzianego ze śrubą, wężem itp.

Kowal
 • Borkowski Stanisław - majster kunsztu kowalskiego [Akta stanu cywilnego 1810, str. 7]
 • Firkowski Kazimierz - majster kowalski z Końskich [Akta stanu cywilnego 1810, str. 13]
 • Lembke Jan - kowal z Karolinowa [Akta stanu cywilnego 1827, str. 141]
 • Lesiakowski Szymon - majster kowalski z Końskich [Akta stanu cywilnego 1810, str. 15]
 • Matynia Kazimierz - majster kowalski w Wąsoszu [Akta stanu cywilnego 1810, str. 112]
 • Matynia Mateusz - majster kowalski w Wąsoszu [Akta stanu cywilnego 1810, str. 112]

Krawiec
 • Kemski (Kępski) Mikołaj majster krawiecki z Końskich [Akta stanu cywilnego 1810, str. 15]
 • Naryod Grzegorz - krawiec tutejszy [Akta stanu cywilnego 1825, nr 13]
 • Szteyner Ludwik - krawiec tutejszy [Akta stanu cywilnego 1825, nr 13]

Kredencerz
 • Olszewski Jan - kredencerz dworski [Akta urodzin 1812, str. 17]

Kuchmistrz
 • Barowicz Maciej - kuchmistrz dworski, lat 28 [Akta stanu cywilnego 1812, str. 110] występuje również w aktach w 1830.
 • Borowski Maciej - kuchmistrz nadworny [Akta stanu cywilnego 1815, str. 44]
 • Rey Łukasz - kuchmistrz we dworze w Końskich [Akta stanu cywilnego 1826, str. 115]

Kupiec
 • Burghardt Bonawentura - kupiec sklepu norymberskiego w Końskich (sklep norymberski, czyli sklep z pasmanterią, z wyrobami galanteryjnymi i innymi, w których było wszystko, czego się szukało (stąd przysłowie: Wszystkiego tu pełno jak w norymberskim sklepie) [Akta stanu cywilnego 1820, str. 302]
 • Cyna Zelman - kupiec [Akt notarialny 12.06.1841 nr 120]
 • Degelman Grzegorz - kupiec likworu winnego lat 36 [Akta stanu cywilnego 1815, str. 9]
 • Frantz Jan - kupiec handlu korzennego w Końskich - [Akta zmarłych 1813, str. 20]
 • Jakubowski Franciszek - kupiec lat 30 [Akta urodzin 1811, str. 6], kupiec sklepu korzennego w Końskich (sklepy korzenne, czyli sklepy spożywcze, w których sprzedawało się również korzenie - przyprawy) [Akta stanu cywilnego 1820, str. 302]

Lakiernik
 • Czyżewski Ludwik - lakiernik w Końskich [Akta stanu cywilnego 1826, str. 23]

Lokaj
 • Jankowski Józef - lokaj dworski [Akta stanu cywilnego 1818, str. 36]

Marszałek dworu
 • Piasecki Kajetan - marszałek dworu w Końskich [Akta urodzin 1811, str. 97]

Mielcerz
 • Szmidt Piotr - mielcerz w Czystej (być może chodzi o mielcarz - rzemieślnik zajmujący się warzeniem piwa) [Akta stanu cywilnego 1813, str. 86]

Młynarz
 • Nizner Józef - młynarz w Dyszowie [Akta stanu cywilnego 1810, str. 23]

Mosiężnik
 • Algier Ferdynand - mosiężnik w Końskich [Akta stanu cywilnego 1819, str. 104]
 • Endrychiewicz Wincenty - mosiężnik w Końskich [Akta stanu cywilnego 1826, str. 10]
 • Kaltner Karol mosiężnik w Końskich [Akta stanu cywilnego 1826, str. 23]

Muzykant
 • Kuligowski Mikołaj - muzykant w Końskich [Akta urodzin 1812, str. 294]

Mydlarz
 • Krauze Franciszek - majster profesji mydlarskiej zamieszkały w Kościeliskach na „Pokusie” (austeria) [Akta stanu cywilnego 1821, str. 12]

Nauczyciel, guwerner
 • Gretz Feliks - nauczyciel Szkoły Elementarnej w Końskich, lat 24 [Akta stanu cywilnego 1818, str. 182]
 • Grochowski Cyprian Jan - nauczyciel Szkoły Elementarnej w Białaczowie [Akt notarialny z 1.11.1839 nr 214]
 • Kryguliński Maciej „Dyrektor Szkółki”, lat 40 [Akta stanu cywilnego 1813, str. 114]
 • Mieszawa Kazimierz - nauczyciel w szkole parafialnej w Końskich [Akta stanu cywilnego 1828, str. 17]
 • Nayberg Franciszek - nauczyciel niemiecki zamieszkały w Końskich [Akta stanu cywilnego 1815, str. 211]
 • Walicki Leopold - nauczyciel szkół obwodowych koneckich w Końskich zamieszkały [ Akt notarialny z 24.08.1840 nr 114]
 • x. Zawiliński Gasper - guwerner JW Małachowskich [Akta stanu cywilnego 1812, str. 138]

Ogrodnik
 • Haffner Paweł - ogrodnik dworski [Akta urodzin 1812, str. 17]
 • Legx Józef - ogrodnik dworski w Końskich [Akta stanu cywilnego 1826, str. 55]
 • Ney Józef - ogrodnik dworski w Końskich [Akta stanu cywilnego 1827, str. 147]
 • Offmann Jan - dozorca ogrodu hr. Małachowskiego - [Akta stanu cywilnego 1819, str. 310]
 • Paradowski Jan - ogrodnik dworski [Akta stanu cywilnego 1812, str. 17]

Owczarz
 • Kaczmarski Kazimierz - majster profesji owczarskiej zamieszkały w Koczwarze [Akta stanu cywilnego 1812, str. 207]
 • Kaczorowski Tomasz - owczarz na Koczwarze [Akta stanu cywilnego 1812, str. 207]
 • Podgórski Tomasz - owczarz w Kazanowie [Akta stanu cywilnego 1828, str. 52]

Papiernik
 • Andreus John - papiernik [Akta stanu cywilnego 1824, str. 204]
 • Douglas John - dzierżawca papierni w Stadnickiej Woli [Akta stanu cywilnego 1824, str. 204] wg dokumentu z 1925 roku dowiadujemy się, że pochodził z Edynburga w Szkocji, mechanik zamieszkały w Stadnickiej Woli, lat 38. Zawarł w dniu 2.08.1825 związek małżeński (ślub cywilny) z Małgorzatą Moffet lat 44 rodem z Anglii (obecnie we dworze w Końskich mieszkająca) [Akta stanu cywilnego 1825, str. 186]

Piekarz
 • Ertmansdorf Krzysztof - piekarz zamieszkały w Końskich [Akta stanu cywilnego 1810, str. 4]
 • Józefa Szulcowa - piekarka, wdowa pochodząca z Tarnowskich Gór (Śląsk). W akcie notarialnym jest informacja, że wzięła ślub z Janem Wolfem pochodzącym z Meklemburgii [Akta stanu cywilnego 1812, str. 201]
 • Wyzmach Samuel - majster piekarski z Końskich [Akta stanu cywilnego 1810, str. 14]

Piernikarz
 • Szulc Karol - piernikarz w Końskich [Akta stanu cywilnego 1812, str. 281]

Pilarz
 • Wernestayn Ludwik - pilarz we wsi Piła zamieszkały [Akta urodzin 1811, str. 92]

Pisarz
 • Bartoszewski Józef - pisarz magazynu żelaznego powiatu koneckiego [Akta stanu cywilnego 1813, str. 90]
 • Bogacki Ignacy - pisarz i kasjer miasta Końskich [Akta stanu cywilnego 1816, str. 79]
 • Gajewski Piotr - pisarz w lazarecie w Końskich [Akta stanu cywilnego 1831, str. 31]
 • de Grochówka Rawicz Grochowski Ignacy - pisarz gumienny państwa koneckiego w Pomorzanach zamieszkały (pisarzowi dochodowemu podlegał pisarz gumienny, którego podstawowym obowiązkiem było zajmowanie się spichlerzem. To on odbierał i wydawał zboże, a także kontrolował właściwe odrabianie pańszczyzny przez chłopów) [Akta stanu cywilnego 1812, str. 89]
 • Kitrasiewicz Franciszek - pisarz prowentu Końskie [Akta stanu cywilnego 1828, str. 29]
 • Krankowski Bonawentura - pisarz Sądu Pokoju w Końskich [Akta stanu cywilnego 1816, str. 75]
 • Lisowski Pacyfik - pisarz Sądu Pokoju w Końskich [Akta stanu cywilnego 1818, str. 228]
 • Patek Stanisław - pisarz lazaretu wojskowego w Końskich [Akta stanu cywilnego 1831, str. 114]
 • Radwan Antoni - pisarz powiatu koneckiego [Akta urodzin 1811, str. 147]
 • Rudlicki Zenon - pisarz kuźniczny w Końskich [Akta stanu cywilnego 1828, str. 29]
 • Thoszewski Franciszek - pisarz propinacyjny [Akta stanu cywilnego 1811, str. 91]
 • Twardowski Michał - pisarz fabryk koneckich zamieszkały w Pomykowie [Akta stanu cywilnego 1819, str. 93]
 • Werecki Michał - pisarz browarny [Akta stanu cywilnego 1816, str. 64]
 • Zaborowski Jakub - pisarz powiatowy [Akta stanu cywilnego 1825, str. 108]

Piwniczny
 • Jachowicz Tomasz - piwniczny w Końskich [Akta stanu cywilnego 1811, str. 196]

Piwowar
 • Bejm Jan - piwowar w Kościeliskach [Akta stanu cywilnego 1816, str. 2]
 • Cejrowski Jakub - majster profesji piwowarskiej w Kościeliskach [Akta stanu cywilnego 1821, str. 12]
 • Cichocki Antoni - piwowar browaru koneckiego [Akta urodzin 1812, str. 114]
 • Cichocki Kazimierz piwowar w Kościeliskach [Akta ślubu 1812, str. 315]
 • Liberowski Zeman - piwowar we wsi Browary [Akta notarialne 1839 nr 135]
 • Nelrowski Józef - piwowar w Końskich (wymieniono wsie Kościeliska i „Browary”) [Akta stanu cywilnego 1817, str. 41]
 • Püschel Jan - piwowar na Browarach [Akta notarialne z 21.11.1821 str. 137]
 • Rochowski Józef - piwowar w Kościeliskach [Akta stanu cywilnego 1831, str. 36]
 • Szlifirski Michał - piwowar w Kościeliskach [Akta stanu cywilnego 1823, str. 59], w dokumencie z 23.03.1825 wymieniony jest jako pomocnik w browarze (nazwisko Ślifirski)

Plackomendant
 • Dębrowski Antoni - plackomendant konecki, w Końskich zamieszkały, lat 50 [Akta stanu cywilnego 1811, str. 2]

Pleciarz
 • Zychowski Mateusz - pleciarz w Końskich [Akta urodzin 1811, str. 103]

Płóciennik
 • Dędiński Franciszek - płóciennik w Pomykowie [Akta stanu cywilnego 1827, str. 60]
 • Laskowski Jędrzej - płóciennik w Pomykowie [Akta urodzin 1811, str. 50]
 • Laskowski Józef - płociennik w Pomykowie [Akta stanu cywilnego 1827, str. 59]
 • Milewicz Antoni - płóciennik w Pomykowie [Akta stanu cywilnego 1831, str. 24]

Poczta
 • Kamiński Maksymilian - dyrektor poczty koneckiej, lat 38 [Akta stanu cywilnego 1822, str. 19]
 • Lineburg Ludwik dyrektor poczty obwodu koneckiego [Akt notarialny z 19.06.1819 nr 68]
 • Stawiarski Wacław - „postylion” z Końskich [Akta stanu cywilnego 1810, str. 63]
 • Świechowicz Szymon naczelnik Urzędu Pocztowego w Końskich [Akta stanu cywilnego 1827, str. 101]
 • Tokarski Emanuel - sekretarz poczty w Końskich [Akta stanu cywilnego 1817, str. 11]
 • Widuliński Augustyn - poczmajster w Końskich [Akta stanu cywilnego 1810, str. 63]
 • Widuliński Karol - pocztmajster w Końskich [Akta stanu cywilnego 1810, str. 16] i dyrektor poczty [Akta stanu cywilnego 1817, str. 11]

Policjant
 • Szyndorf Jan - policjant miasta Końskich [Akta ślubu 1812, str. 315]
 • Toporkiewicz Wincenty - inspektor policji w Końskich [Akta stanu cywilnego 1830, str. 87]
 • Woźniakowski Kazimierz - policjant dworski zamieszkały w Bawarii [Akta stanu cywilnego 1825, str. 97]

Poseł
 • Kiełczewski Tomasz - na sejm walny warszawski powiatu koneckiego poseł , dóbr Skąpego z przyległościami dziedzic i tamże zamieszkały [Akt notarialny z 29.05.1819 nr 61]

Powroźnik
 • Derncz Jan - majster powroźniczy [Akta stanu cywilnego 1811, str. 9]
 • Lorentz Fryderyk - powroźnik w Końskich

Radca municypalny
 • Chmielowski Józef - radca municypalny (urząd municypalny zarządzał własnością gminną, nadzorował roboty publiczne, przeprowadzał spisy ludności, zajmował się kwaterunkiem wojska, rozkładem i poborem podatków oraz sprawowaniem sądownictwa policyjnego i cywilnego w mniej istotnych sprawach) [Akta stanu cywilnego 1814, str. 2]

Rachmistrz
 • Bielicki Wawrzyniec - rachmistrz państwa koneckiego [Akta stanu cywilnego 1811, str. 88]
 • Burzyński Józef - rachmistrz dóbr JW hr. Małachowskiego [Akta stanu cywilnego 1817, str. 143]
 • Starnawski Józef - rachmistrz państwa koneckiego [Akta stanu cywilnego 1823, str. 81]

Rajtar
 • Stolarski Wojciech - rajtar dworski w Końskich [Akta stanu cywilnego 1812, str. 106]

Rusznikarz, rurarz, puszkarz
 • Franc Jan - rusznikarz w Końskich [Akta urodzin 1811, str. 207]
 • Geppart Wojciech rusznikarz [Akta stanu cywilnego 1810, str. 8]
 • Hancz Jan - majster kunsztu rusznikarskiego zamieszkały w Końskich [Akta stanu cywilnego 1810, str. 88]
 • Izdebski Maciej - rusznikarz w Pomykowie, lat 63 [Akta stanu cywilnego 1819, str. 261]
 • Kosierkiewicz Łukasz - majster kunsztu rusznikarskiego w Pomykowie [Akta urodzin 1811, str. 219]
 • Kosierkiewicz Walenty - rusznikarz z Drutarni [Akta stanu cywilnego 1820, str. 263]
 • Leskauer Mateusz - majster kunsztu rusznikarskiego w Pomykowie [Akta urodzin 1811, str. 219]
 • Reymer Maciej - rurarz w Szabelni [Akta stanu cywilnego 1815, str. 187]
 • Szafrański Mateusz - majster rusznikarski w Pomykowie, lat 25 [Akta urodzin 1812, str. 117]
 • Szafrański Mikołaj - rusznikarz w Pomykowie, lat 40 - 1812 [Akta urodzin 1811, str. 50, Akta urodzin 1812, str. 118]
 • Szlegenmilch Adam - profesji puszkarskiej w Końskich [Akta stanu cywilnego 1816, str. 25]
 • Szlegenmilch Mateusz - majster rusznikarski [Akta urodzin 1811, str. 9] w dokumencie z 1820 (Akta notarialne str. 655) wymieniony jest jako właściciel kamienicy przy ulicy Zamkowej
 • Sztum Jerzy - czeladnik puszkarz w Pomykowie [Akta stanu cywilnego 1826, str. 125]
 • Weber Maciej - rusznikarz w Końskich [Akta stanu cywilnego 1814, str. 2]
 • Welle Józef - majster profesji rusznikarskiej w Sielpi [Akta urodzin 1812, str. 35]
 • Wolfram Józef - rusznikarz w Pomykowie, lat 38 [Akta stanu cywilnego 1820, str. 5]
 • Wolfram Maciej - majster kunsztu rusznikarskiego w Końskich [Akta urodzin 1811. str. 6]
 • Wolfram Marcin - rusznikarz przy fabrykach w Suchedniowie zamieszkały [dokument z 3.02.1815]

Rzeźnik
 • Flekman Dawid majster kunsztu rzeźnickiego z Końskich [Akta stanu cywilnego 1810, str. 9]
 • Stańczyk Jan - majster kunsztu rzeźnickiego w Końskich [Akta stanu cywilnego 1810, str. 7]

Sąd
 • Borkowski Józef - podsędek powiatu koneckiego [Akta stanu cywilnego 1816, str. 75]
 • Komorowski Michał - pisarz Sądu Pokoju w Końskich [Akta stanu cywilnego 1812, str. 12]
 • Snarski Cyprian - podpisarz Sądu Pokoju w Końskich Akta stanu cywilnego 1812, str. 138]

Siodlarz
 • Eugiert Jan August - majster profesji siodlarskiej - [Akt notarialny z 12.10.1817 nr 36]
 • Gaspary Jan - majster kunsztu siodlarskiego z Końskich [Akta stanu cywilnego 1810, str. 8]
 • Raykowski Jakób - majster kunsztu siodlarskiego z Końskich [Akta stanu cywilnego 1810, str. 8]

Służący
 • Rejecki Paweł - służący dworski [Akta stanu cywilnego 1830, str. 2]

Stolarz
 • Braun Maciej - majster kunsztu stolarskiego [Akta stanu cywilnego 1810, str. 105]
 • Kafahl Jan - majster stolarski zamieszkały w Końskich, pochodził z Brandenburgii [Akta stanu cywilnego 1812, str. 200]
 • Knast Antoni - mistrz stolarski w Jońskich [Akta stanu cywilnego 1811, str. 6]
 • Szwarc Jan - majster stolarski w Końskich [Akta stanu cywilnego 1810, str. 158]

Sukiennik
 • Iray Franciszek - sukiennik w Kościeliskach [Akta stanu cywilnego 1814, str. 25]
 • Kafinek Jan - majster kunsztu sukiennickiego zamieszkały w Kościeliskach (pochodził z Czech) [Akta stanu cywilnego 1812, str. 180]
 • Marisek Ludwik - sukiennik w Kościeliskach [Akta stanu cywilnego 1826, str. 161]
 • Szeych Franciszek - majster sukiennik w Kościeliskach [Akta stanu cywilnego 1822, str. 46]
 • Wele Józef - sukiennik z Kościelisk [Akta stanu cywilnego 1810, str. 167]
 • Wele Wacław - sukiennik z Kościelisk [Akta stanu cywilnego 1810, str. 167], zmarł 26.03.1826 w wieku 81 lat (pochodził z Czech) [Akta stanu cywilnego 1826, str. 163]

Szmuklerz
 • Zylberfeder Zelik - szmuklerz w Końskich [Akta stanu cywilnego 1812 str. 5]. Szmuklerz, pasamonik (łac.) od słowa "passamentarius". Pasamonik jest to rzemieślnik zajmujący się szmuklerstwem czyli wyrabianiem pasów, galonów, frędzli, taśm przerabianych metalowymi nićmi i in.
 • Kuper Szmul - pasamonik w Końskich [Akta stanu cywilnego 1817, str. 28]

Szewc
 • Jawecki Benedykt - majster kunsztu szewskiego z Końskich [Akta stanu cywilnego 1810, str. 12]
 • Makowski Jan - majster kunsztu szewskiego z Końskich [Akta stanu cywilnego 1810, str. 6]
 • Schein Filip - majster szewski z Końskich [Akta stanu cywilnego 1810, str. 20]
 • Smerdziński Łukasz - majster kunsztu szewskiego [Akta stanu cywilnego 1810, str. 7]
 • Zawadzki Ignacy - majster kunsztu szewskiego zamieszkały w Końskich w domu własnym nr 181, lat 26 [Akta stanu cywilnego 1811, str. 53]
 • Zawadzki Józef - szewc [Akta stanu cywilnego 1818, str. 224]

Szklarz
 • Walczyński Jan - majster kunsztu szklarskiego w Końskich [Akta urodzin 1812, str. 23]

Szynkarz
 • Hilowicz Fajwel - szynkarz miodowy (?) w Końskich [Akta urodzin 1812, str. 56]
 • Szmulewicz Chaim - szynkarz w Końskich [Akta urodzin 1812, str. 5]
 • Złotogóra Dawid - szynkarz w Końskich [Akta stanu cywilnego 1823, str. 57]

Ślusarz
 • Gutt Jan - majster kunsztu ślosarskiego zamieszkały w Końskich [Akta stanu cywilnego 1810, str. 6]
 • Knast Antoni - majster kunsztu ślusarskiego z Końskich [Akta stanu cywilnego 1810, str. 109]

Tkacz
 • Połczyński Kacper - tkacz w Końskich [Akta stanu cywilnego 1817, str. 127]
 • Laskowski Sebastian - tkacz w Końskich [Akta urodzin 1812, str. 61]

Wójt
 • Bielicki Piotr - zastępca wójta gminy Końskie [Akta stanu cywilnego 1815, str. 257]
 • Goliński Michał - wójt gminy Końskie Wielkie [Akta stanu cywilnego 1822, str. 5]
 • Olszewski Adam - wójt gminy Końskie [Akt notarialny 27.01.1836]
 • Krassuski Antoni - wójt gminy Końskie [Akta stanu cywilnego 1823, str. 81]
 • Wojcicki Józef - wójt gminy Końskie [Akta stanu cywilnego 1828, str. 29]

Zegarmistrz
 • Daych Abraham - zegarmistrz w Końskich [Akta stanu cywilnego 1819, str. 168]
 • Dzikowski Jan - zegarmistrz w Końskich [Akty zejść 1812, str. 293]
 • Kwiatkowski Ludwik - zegarmistrz w Końskich [Akta urodzin 1812, str. 69]
Henryk Seweryn Zawadzki


Tysiąc zawodów, tygiel narodów. 
Zarys posłowia

Radość
Już sama praca nad redakcją tego materiału sprawiła mi wielką frajdę. Muszę wyjaśnić co to znaczy redakcja w tym przypadku. To żmudne odczytanie zapisków Henryka Seweryna Zawadzkiego z lat trzydziestych XX wieku. To tygodnie mozolnego studiowania przepisanych akt i wynotowania nazwisk, zawodów i innych ciekawostek. A odkrywanie znaczeń zawodów, chociażby jak: artysta napojów, blicharz, białoskórnik, szmuklerz czy sklep brandenburski i wiele innych to dopiero była wyprawa w nieznane.
Jak wspomniałem miałem ogromną satysfakcję (frajdę), że praca powiodła się. Chciałbym się jej częściowymi wynikami podzielić z czytelnikami konskie…

Tygiel narodów
W zapiskach spotkać można narodowości: oczywiście Polaków, ale i Żydów, Niemców, Włochów, Anglików, Rosjan, Czechów… To dopiero był tygiel. I wszyscy żyli ze sobą w zgodzie. Każdy miał „bagaż” z którym przywędrował najczęściej w poszukiwaniu pracy, rynków zbytu na swoje wyroby - obcy język, swoją religię, kulturę, zwyczaje, ubiór… swoje widzenie świata.

Tysiąc zawodów
Te wynotowane kilkadziesiąt nazw zawodów to zaledwie skromna część zawodów, które można spotkać było wśród mieszkańców naszego miasta i okolicy - wiele zawodów i nazwisk nie udało mi się odczytać z racji nieczytelnych zapisków. Wiele zawodów jest ledwie zasygnalizowanych. Mam na myśli szczególnie zawód: kowala, druciarza, gwoździarza i zapewne wiele innych. Natomiast znów odnalazłem kilka nazwisk związanych z rusznikarstwem co powoduje, że temat ten będzie najbardziej rozpoznany. Natomiast muszę się przyznać, że celowo opuściłem w leksykonie nazwiska włoskich cukierników. Uznałem to za temat szczególnie ciekawy (mało znany) i będzie to tematem osobnego artykułu, który niebawem zamieszczę. Nie zamieściłem też nazwisk i stopni żołnierzy i ich dowódców stacjonujących w Końskich i okolicznych miejscowościach. Uderza tu duża ilość muzyków związanych z wojskiem (kilkadziesiąt nazwisk) - wojskowi też znajdą się w odrębnym opracowaniu.

Po opracowaniu artykułu mam wrażenie, że jestem dopiero na początkowym etapie pracy. Muszę odczytać jeszcze wiele notatek Henryka Seweryna Zawadzkiego, wykorzystać swoje notatki, które czyniłem w poszukiwaniu nazwisk rusznikarzy i inne.
KW