niedziela, 24 lutego 2013

Młyny do przemiału zboża w dawnym powiecie koneckim - 1925

Dyszów k. Końskich. Nieistniejący młyn na rzadko spotykanej pocztówce. Istnieje jeszcze druga wersja tego ujęcia - równie ciekawa. Foto z lat trzydziestych XX wieku w kolekcji KW.
Dyszów k. Końskich. Nieistniejący młyn na rzadko spotykanej pocztówce. 
Istnieje jeszcze druga wersja tego ujęcia - równie ciekawa. 
Foto z lat trzydziestych XX wieku w kolekcji KW.

Pochodzę z rodu młynarzy; członkowie mojej rodziny ze strony dziadka Zygmunta Janiszewskiego prowadzili młyny w miejscowościach Szabelnia, Piasek, Kozia Wola.

Chciałbym zebrać stare, a i współczesne fotografie zachowanych i nieistniejących młynów. Może pojawią się ciekawe historie rodów młynarzy i samych budynków. Będę pracował nad zebraniem tych materiałów w jedno solidne opracowanie. Bardzo czekam na fotografie od Państwa.

Kopaniny. Młyn spotkałem na trasie rowerowej wędrówki w 2003 roku - dzisiaj już nie istnieje. Fot. Bartłomiej Woźniak.
Kopaniny. Młyn spotkałem na trasie rowerowej wędrówki w 2003 roku - dzisiaj już nie istnieje. 
Fot. Bartłomiej Woźniak.


Kopaniny. Belka tragarz z datą postawienia młyna - 1904 rok. Dalsza część napisu będzie odczytana po odszukaniu negatywów. A może ktoś z czytelników sfotografował napis na belce? Fot. KW w 2004 roku.
Kopaniny. Belka tragarz z datą postawienia młyna - 1904 rok. 
Dalsza część napisu będzie odczytana po odszukaniu negatywów. 
A może ktoś z czytelników sfotografował napis na belce? Fot. KW w 2004 roku.

Zbliża się wiosna milowymi krokami - zapraszam do wędrówek pieszych i rowerowych szlakiem młynów wodnych (nie wspomnę o innych atrakcjach). Dodam, że były też i młyny wiatrakowe - tych zostało niewiele. A może nie pozostał już żaden?

Wkrótce będę publikował materiały dotyczące fabryk farb mineralnych. Tu też do przemiału używano najczęściej młynów wodnych. Nie wspomnę o innych publikacjach, w których koło wodne będzie stanowiło motyw przewodni. Zdaję sobie sprawę, że czytelnik dostaje ledwie „kartę dań” - ale wszystko przed nami.

Poniżej zamieściłem niewielki fragment opracowania Stanisława Malanowicza w części dotyczący młynów do przemiału zboża. Dla przejrzystości uszeregowałem nazwy w porządku alfabetycznym.
KW
Piasek. Młyn w tym miejscu już nie istnieje. Pozbyto się go jak się pozbywa starych niepotrzebnych rzeczy, „gratów”... Fot. KW w 2004 roku.
Piasek. Młyn w tym miejscu już nie istnieje. 
Pozbyto się go jak się pozbywa starych niepotrzebnych rzeczy, „gratów”... 
Fot. KW w 2004 roku.


Młyny do przemiału zboża 
w dawnym powiecie koneckim - 1925

Barycz - młyn turbinowy Lipskiego (produkuje na dobę 200 m3)
Browary - młyn wodny spadkobierców hr. Tarnowskiego

Cieklińsk - młyn wodny
Czarna - młyn wodny spadkobierców hr. Tarnowskiego

Dyszów - młyn wodny spadkobierców hr. Tarnowskiego

Górny Młyn - młyn wodny Posłusznego
Grzybów - młyn wodny spadkobierców hr. Tarnowskiego

Kamienna - młyn z popędem mechanicznym Ożdżeński I
Kamienna - młyn z popędem mechanicznym Ożdżeński II
Kołoniec - młyn wodny Dobrzańskiego
Końskie - młyn z popędem mechanicznym Piżyca
Kornica - młyn wodny Kasperskiego

Miedzierza - młyn wodny Jankowskich
Mnin - młyn z popędem mechanicznym Spirytusa
Morzywół - młyn wodny Ferenszteina i Marjańskiego

Nałęczów - młyn wodny spadkobierców hr. Tarnowskiego

Piaski - młyn wodny spadkobierców hr. Tarnowskiego
Przedbórz - młyn z popędem mechanicznym Grossa i Bieleckiego

Ruda Maleniecka - młyn wodny Jankowskich

Smyków gm. Czermno - młyn z popędem mechanicznym Wolskiego
Szabelnia - młyn wodny spadkobierców hr. Tarnowskiego
Szydłowiec - młyn z popędem mechanicznym Kurlander

Witków - młyn wodny Dobrzańskiego

Stanisław Malanowicz
[w: inż. Stanisław Malanowicz, Krótki rys życia gospodarczego powiatu koneckiego 
położonego w województwie kieleckim od najdawniejszych czasów do obecnego
Końskie 1925. Maszynopis w zbiorach KW]