poniedziałek, 28 czerwca 2010

Wola Stadnicka. Czerpalnia papieru

Filigran - napis Końskie
Czerpalnia położona była na terenie dóbr Końskie, oddalona od miasta na południe około 9 kilometrów, należała do rodziny Małachowskich. Administracją tych dóbr zajmowali się kolejno: Stanisław Małachowski w latach 1793-1838, Henryk Małachowski w latach 1838-1860 oraz Włodzimierz Małachowski w latach 1860-1870. Młyn papierniczy w Stadnickiej Woli z całą pewnością był czynny przed 1819 r., gdyż w aktach Urzędu Stanu Cywilnego w Końskich z tego roku znaleziono nazwiska papierników. Do uruchomienia zakładu przyczynili się Szymon i Stanisław Jagodzińscy [rodu papierników pochodzących z Przysuchy].

niedziela, 20 czerwca 2010

Końskie. Korespondencja z getta

I strona, Końskie - Getto
Przypomnę tylko, że piętnastego października 1939 r. kreishauptmann Albrecht na terenie miasta utworzył Kolonię Żydowską z własną administracją. [...] Kolonia Żydowska po kilkunastu miesiącach została przemieniona w getto. Z Księgi Gmin Żydowskich dowiadujemy się, że getto w Końskich powstawało w długim okresie czasu, ale wiosną 1940 r. ludność żydowska była już w getcie. [Grażyna Dymerska Żydzi koneccy, Końskie 1998]

niedziela, 13 czerwca 2010

Henryk Seweryn Zawadzki

Henryk Seweryn Zawadzki (4.12.1901 w Końskich syn Jadwigi i Jana z Zawadzkich - 8.06.1998 w Toruniu) - prawdziwie renesansowy humanista, człowiek wielkiego umysłu, wielkiej wiedzy i rozległych zainteresowań. Już od swych lat szkolnych był członkiem i działaczem organizacji niepodległościowych - tajnego skautingu i Polskiej Organizacji Wojskowej; w wojnie polsko-rosyjskiej 1920 wziął ochotniczy udział jako artylerzysta.

Feliks Zbrożek (lekarz), działacz Stronnictwa Narodowego i Sokoła w Końskich w latach 1930-1939 oraz Henryk Seweryn Zawadzki (od lewej) w strojach organizacyjnych Sokoła. Fotografia z połowy lat trzydziestych XX wieku.
Świadectwo dojrzałości uzyskał w Końskich w roku 1921; studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim ukończył w roku 1927. Do roku 1934 wojny pracował w Opatowie Kieleckim jako sędzia Sądu Powiatowego, a później w Radomiu jako sędzia Sądu Okręgowego. Podczas okupacji powrócił do Końskich, gdzie podjął pracę sekretarza hipotecznego. Jako porucznik rezerwy był w tym czasie żołnierzem Armii Krajowej [ps. Kalinowski], oraz członkiem obwodowej delegatury Rządu.
W roku 1945 osiadł w Toruniu, gdzie spędził ponad półwiecze swego pracowitego życia. Do roku 1954 był sędzią Sądu wojewódzkiego. Usunięty z tego stanowiska z powodów politycznych, następne 20 lat - aż do emerytury przepracował w Toruniu jako adwokat. Praca zawodowa w sądownictwie była w ciągu tych długich lat zaledwie częścią jego działalności. Tą drugą, pozazawodową, wypełniła działalność artystyczna i społeczna.

poniedziałek, 7 czerwca 2010

Smarków. Krzyż przydrożny

Smarków. Krzyż przydrożny
Wędrując z Piasku w stronę Koziej Woli spotkać można kapliczkę. Usytuowana jest na początku wsi przy drodze od strony wschodniej. W pobliżu jakieś stare, umierające zabudowania. Zaciekawiła mnie niewielka, oryginalna tabliczka ceramiczna przyczepiona gwoździem do drewnianego krzyża.

wtorek, 1 czerwca 2010

Modliszewice koło Końskich. Dwór obronny


Modliszewice k. Końskich - dwór obronny. Budynek bramny od strony północnej. Fot. z około 1915 roku
Na niewielkiej elipsoidalnej wysepce (około 73x45 m) od strony południowej ulokowany jest budynek dworu. Naukowcy uważają, że wzniesienie dworu można datować na lata dziewięćdziesiąte XVI wieku z inicjatywy Andrzeja Modliszewskiego. W okresie zaś wcześniejszym funkcjonował prawdopodobnie dwór drewniany (druga połowa wieku XV). Od strony północnej na poziomie I piętra nad otworem wejściowym zachował się majuskulny napis CHRISTUS REX FORTIS VENIT IN PACE ET D[EUS HO]MO FACTUS EST SI DEUS NOBISCU[M] Q[U]IS C[ONTRA NOS]