niedziela, 14 lutego 2010

Skarby, skarby, skarby... Radoszyce 1794 rok

W Końskich działa kilka grup poszukiwaczy skarbów, w okolicy zapewne znacząco więcej - efektów ich pracy nie widać; a przecież jest muzeum [no, może chwilowo nie ma - wyburzono „urokliwy zakątek”, ale takich zakątków w Końskich jest ponoć że ho, ho]. Przekazuję zatem pierwszą partię ciekawych wycinków prasowych dotyczących radoszyckiego finału powstania kościuszkowskiego. Tajne kody [czytaj wskazówki] zawarte są w dwóch artykułach p. Henryka Seweryna Zawadzkiego z gazety SŁOWO [wydanie radomskie] nr 195 i 196 z 1929 roku, proszę pamiętać o obowiązującym prawie.

W sprawie broni powstańców z 1794 roku zakopanej koło Końskich

W sprawie broni powstańców z 1794 roku zakopanej koło Końskich