wtorek, 24 grudnia 2019

Wigilijny przedwieczór 1982


Jest wigilijny iskrzący przedwieczór 1982. Jestem w Kielcach na ulicy Sienkiewicza – popularnej „Sienkiewce”.
Wpadam (dosłownie) do „przyjaznej” księgarni.
– Czy mogę wejść?
Bez chwili namysłu grupa żywo dyskutujących mężczyzn odpowiada chórem:
– Ależ oczywiście.
Jeszcze nie orientuję się, że przed chwilą zakończyło się spotkanie autorskie… Spostrzegam malutki, skromny tomik pt. Wigilie. Proszę autorów o autografy - wymiana kilku zdań…
Jest wigilijny przedwieczór 1982.
Książeczkę oczywiście zachowałem.

Z korespondencji z dnia 23.12.2019 p. Adama Ochwanowskiego do Krzysztofa Woźniaka:
...Wydaje mi się, że pomysłodawcą pierwszych „Wigilii” (było ich kilka) był Heniek Jachimowski. Sporo pomysłów powstawało w stałym gronie przyjaciół spotykających się często (bywało, że codziennie): Ryśka Miernika, Zbyszka Nosala, Bogdana Pasternaka, Jurka Fronczyka, wspomnianego Heńka Jachimowskiego. Ja także miałem szczęście należeć do tego grona. Publikowałem wiersze wigilijne w dwóch pierwszych edycjach. Ingerencje cenzury poczułem akurat w tym tomiku. Z wiersza „Czuwanie wigilijne” uważny cenzor wyrzucił mi pointę, która brzmiała:

I z Nazaretu nie ucieknie Józef
Wszak go dopadną znajomi siepacze
Mędrców ze Wschodu obcy płacz ostudzi
To nie łzy nasze
To historia płacze... [1982]

Czytelnikom strony konskie.org.pl 
Adam Ochwanowski i Krzysztof Woźniak 
życzą spokojnych Świąt Bożego Narodzenia 
i przewidywalnego Nowego Roku.


Autorzy tomiku: Wigilie, Ośrodek Kultury Literackiej, Kielce 1982:
Zdzisław Antolski (ur. 16 stycznia 1953 w Skalbmierzu).
Jerzy Fronczyk (ur. 1.01.1934 r. w Berlince - Bobrzy, zm. 18 stycznia 1989).
Henryk Jachimowski (ur. 16 kwietnia 1938 w Rożnicy, zm. 15 listopada 2014 w Kielcach).
Ryszard Miernik (ur. 21 marca 1929 w Suchedniowie, zm. 13 marca 2013).
Stanisław Nyczaj (ur. 9 stycznia 1943 w Nowicy pod Kałuszem w województwie stanisławowskim, obecnie Ukraina).
Adam Ochwanowski (ur. 6 lutego 1952 roku w Zło­tej (Pińczowskiej) na Ponidziu.
Bogdan Pasternak (ur. 30 lipca 1932 w Dołach Biskupich, zmarł 21 maja br. w Kielcach).
Ryszard Zamojski (ur. 10 maja 1941 r. w Sandomierzu).
Krzysztof Woźniak

sobota, 14 grudnia 2019

Burmistrz miasta Końskie 1812-51

 • 1812
  Mülkuhn August - zastępca burmistrza, zam w Końskich, lat 58 [Akta małżeństw 4.10.1812]
 • 1814
  Widuliński Antoni - burmistrz miasta Przedborza [Akt notarialny z 18.02.1830 nr 29], Burmistrz Miasta Końskie, lat 26 [Akta urodzenia 19.04.1814]
 • 1812-15
  Frytz Antoni - burmistrz miasta Końskie, zam. w Końskich, lat 33 [Akta urodzin 25.03.1812] Kapitan w wojsku austriackim zamieszkały w Końskich [Akta urodzenia 3.07.1815]
 • 1815
  Giepart Woyciech - zastępca burmistrza, lat 47 [Akta małżeństwa 26.06.1815]
 • 1818-22
  Sudnik Michał - burmistrz miasta Końskich, zam. w Końskich, lat 36 [Akta urodzenia 8.07.1822] Pierwsza wzmianka [Akta urodzenia 6.09.1818]
 • 1822
  Murczkiewicz Franciszek - zastępca burmistrza miasta Końskich, lat 35 [Akta zeyścia 8.08.1822]
 • 1824-32
  Merecki Paweł - burmistrz miasta Końskie, lat 34 [Akta urodzenia 1.01.1824] [Akta małżeństwa 8.01.1832] Córce nadano imiona Hiltruga, Anna.
 • 1843
  Zarembski Franciszek - burmistrz miasta Końskie, zam. w Końskich [Akta zmarłych 13.11.1843]
 • 1844
  Czarnowski Walenty - burmistrz miasta Końskich, zam. w Końskich, lat 43 [Akta zaślubienia 27.05.1844]
 • 1845
  Lenczeski Jan - burmistrz, w [Akta zmarłych 16.12.1845] określany jako były burmistrz.
 • 1851
  Snarski Wiktor - jak wynika z akt małżeństwa Antoniego Ossuchowskiego nauczyciela z powiatu koneckiego z Józefą Teklą Snarską córką Wiktora i Tekli Oczarskiej.
  Wiktor w momencie urodzenia się córki w 1832 r. był Wójtem Gminy i plenipotentem w dobrach hrabiny Wielhorskiej i mieszkał w Błaszkowie koło Odrowąża, a w momencie jej ślubu w 1851 r. był Burmistrzem Miasta Końskich.
 • Bez określenia daty urzędowania
  Ligman Karol - burmistrz miasta Końskich, burmistrz obwodowego miasta Końskie [Akta małżeństwa 25.02.1827] - zam. w Końskich, lat 52 [Akta urodzin 1811, str. 73], zmarł 5.10.1811 w wieku 56 lat [sic! rozbieżność w zapisywanych datach] [Akta zeyścia 5.10.1811]


Burmistrz miasta Białaczowa 1839
 • 1839
  Karczewski Alexander s. Jana - burmistrz Białaczowa, rodem z wsi Oprzężów w obwodzie piotrkowskim gub. kaliskiej, zam. w Białaczowie, lat 24 [Akta małżeństw 17.11.1839]


Burmistrz miasta Gowarczowa 1820-67
 • 1820
  Zieliński Antoni - burmistrz miasta Gowarczowa, zam. w Gowarczowie [Akta zeyścia 30.01.1820]
 • 1833-36
  Grodzki Franciszek - burmistrz miasta Gowarczowa, zam. w Gowarczowie [Akta zeyścia 30.09.1833] Zm. w Gowarczowie w wieku lat 43 [Akta zeyścia 8.03.1836]
 • 1848
  Kokosiński Marcelli - burmistrz miasta Gowarczowa, zam. w Gowarczowie, lat 41 [Akta zeyścia 27.10.1848]
 • 1867
  Chirawski Antoni - burmistrz gowarczowski, zm. w Gowarczowie w wieku lat 44 [Akta zmarłych 17.10.1867]
 • Bez określenia daty urzędowania
  Lenczewski Jan - emeryt, burmistrz miasta Gowarczowa, zam. w Gowarczowie, lat 50 [Akta zeyścia 27.10.1848]

Burmistrz miasta Przedborza 1830
 • 1830
  Widuliński Antoni - burmistrz miasta Przedborza [Akt notarialny z 18.02.1830 nr 29], Burmistrz miasta Końskie, lat 26 [Akta urodzenia 19.04.1814]

Zamiast posłowia

Wertując dokumenty natrafiłem na te nazwiska burmistrzów miasta Końskie i okolicznych miasteczek (wykaz powstawał kilka lat). Warto je pokazać, a może czytelnicy strony uzupełnią, doprecyzują, poprawią błędy etc.

Iskrą do napisania tego komunikatu była korespondencja otrzymana od p. Adama Kijewskiego z przedstawieniem daty urzędowania jednego z koneckich burmistrzów.

Chciałem dodać, że minęła 10 rocznica działalności strony konskie.org.pl - wszystkim czytelnikom strony serdecznie dziękuję za okazywane dotąd słowa wsparcia.

Krzysztof Woźniak

niedziela, 8 września 2019

Sielpia dla szalonych. Patchwork wycinków prasowych przez dwa stulecia


Jest rok 2019. Zadaję sobie pytanie: czy wycinek prasowy z roku 1935 dotyczący muzeum w Sielpi jest aktualny i dzisiaj? Czy potrzebni są najdzielniejsi polscy „szaleńcy” pod wodzą zasłużonego badacza historii Zagłębia Staropolskiego, by Sielpia stała się imponującym Muzeum Przemysłu i Techniki …?

A tak przy okazji; może rozpocznie się dyskusja nad skutecznym uratowaniem niszczejącego budynku administracyjnego?
[w: Wyciąg z Expresu Porannego nr 296 z dn. 25.109.1934, pióra F. Kuczkowskiego]

niedziela, 25 sierpnia 2019

Ludwik Wykowski pierwszym („okupacyjnym”) starostą koneckim 1915-1918 cz. 1 [*]

Jest rok 1888, Galicja, notka prasowa informuje, że Ludwik Wykowski „wkracza w dorosłe życie”. Źródło: Polona.

Młodość, pierwsze lata pracy...

W tarnowskim gimnazjum odbył się egzamin dojrzałości w dniach 14-18 czerwca [1888 roku] pod przewodnictwem radcy szkolnego X. B. Ilnickiego. Z 22 uczniów zwyczajnych i 2 eksternistów, za dojrzałych uznani zostali: Frączkiewicz Adam(z odzn.), Kędzior Wawrzyniec (z odzn.), Kohane Salomon, Kukiel Jan, Lerner Aleksander, Mossor Stefan (z odzn.), Paterski Franciszek, Preisler Franciszek, Rokach Szmelke, Skąpski Józef (z odzn.), Stanczykiewicz Jakób (z odzn.), Stolarz Jan, Włoch Tomasz, Wykowski Ludwik i Staśko Jan… [1] Celowo przytoczyłem wymienione w notce prasowej nazwiska absolwentów. Warto prześledzić ich dalsze losy, ich synów i członków rodzin, rolę w odzyskaniu niepodległości Polski.

Można się oczywiście dowiedzieć też o dacie urodzin Ludwika Wykowskiego (oczywiście przybliżonej) - zakładam, że był to rok 1870. Pozostaje jeszcze „tylko” do ustalenia miejsce urodzenia i śmierci.

Z notek prasowych z epoki można się dowiedzieć, że:
Dzień 13 października rb. [1891] pięknie i na długo zapisze się w pamięci włościan wsi Wojciechowic, Koszyc i sąsiednich [dzisiejszy powiat opatowski], mieszkańców którzy byli uczestnikami poświęcenia i otwarcia szkoły początkowej w Wojciechowicach. Szkoła powstała z zapisu śp. Józefa Wykowskiego, dziedzica Wojciechowic. W testamencie swoim spisanym przez rejenta w Warszawie 9. czerwca 1878 , Wykowski przeznacza rubli srebrem 1000 na wybudowanie szkółki wiejskiej w Wojciechowicach , dając pod nią plac, gdzie stała karczma i rubli srebrem 10 000 kapitału żelaznego, zabezpieczonego na majątku Wojciechowicach i Koszycach, procent od którego ma stanowić pensję nauczyciela. Szkółka ta ma służyć dla mieszkańców dwóch wiosek: Wojciechowic Wielkich i Koszyc, które były wówczas w rękach Wykowskiego… [2]

Warto też pokazać notki prasowe mówiące o podróżach Ludwika Wykowskiego. Pierwsza z odnalezionych z roku 1901 mówi o zatrzymaniu się Ludwika Wykowskiego z Tarnowa w krakowskim hotelu Pollera. Trzeba dodać, że Hotel Pollera był wówczas jednym z najbardziej renomowanych hoteli w Krakowie z lokalizacją w pobliżu Starego Miasta [3]. Nieco więcej dowiadujemy się z notki prasowej. W rubryce: Przyjechali do Krakowa tego samego dziennika z roku 1904: Ludwik Wykowski zatrzymał się w Hotelu Pollera z matką Marią z Tarnowa. [4]

By prześledzić kolejne szczebelki, później szczeble kariery „naszego” Ludwika skorzystam z nieocenionego źródła wiedzy jaką były roczniki: Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem (kwerenda obejmowała roczniki od 1896 do 1910).

A zajmowane stanowiska w kolejnych latach wyglądały tak:
 • 1896, praktykant konceptowy - Stryj.
 • 1897, praktykant konceptowy - Gorlice.
 • 1898 i 1899, praktykant konceptowy - Podgórze [dzisiejsza dzielnica Krakowa, do 4.07.1915 odrębne miasto].
 • 1900 - 1902, koncepista namiestnictwa prow. Tarnów.
 • 1904 i 1905, C i K starostwo w Tarnowie, kom. [komisarz, wymieniony na trzecim miejscu].
 • 1906 - 1909, komisarz powiatowy Tarnów [wymieniony już na pierwszym miejscu]. Gazeta Narodowa cytując Wiener Ztg [1908] poinformowała, że z powodu jubileuszu cesarskiego otrzymał Złoty Krzyż Zasługi z Koroną. [5] W związku z pobytem w marcu 1909 r. namiestnika JE Bobrzyńskiego w Krakowie, odbył się wieczorem obiad. Wśród zaproszonych szacownych gości znalazł się również komisarz Ludwik Wykowski. [6] Ludwik Wykowski wymieniony jest również wśród zaproszonych gości (jako sekretarz namiestnictwa) na uroczyste poświęcenie nowo wybudowanego kościoła w Podgórzu w październiku 1909 r. [6]
 • 1910, komisarz rządowy [powiatowa kasa oszczędności].

środa, 31 lipca 2019

„Balladyna” w Wąglowie w latach 60. XX wieku. Teatrzyk młodzieżowy w Wąglowie

Mieszkańcy wsi Wąglów (k. Stąporkowa i Niekłania). 
Widownia spektaklu teatralnego „Balladyna” - lata 60. XX wieku.

W okresie przed nastaniem ery radia i telewizji nawet w tak małych wioskach jak Wąglów istniało ożywione życie kulturalne. Zawsze znalazł się ktoś kto umiał grać na akordeonie, mandolinie, skrzypcach lub organkach i wokół zbierała się grupa młodzieży gotowa zaśpiewać stare przeboje. Śpiewano nie tylko „podpierając opłotki” lub na jakichś placach, ale śpiewano także w domach. Dobrą porą na śpiewy rodzinne były niedzielne popołudnia, a na śpiewy młodzieżowe sobotnie lub niedzielne wieczory. Działalność teatru amatorskiego rozpoczęła się w połowie lat pięćdziesiątych XX wieku. Jego inicjatorami byli Kazimierz Żak, który w tym czasie pracował w Domu Kultury w Skarżysku – Kamiennej oraz Izabela Ziomek. Pierwsze próby odbywały się w stodole pani Izabeli. Później teatrzyk przeniósł się do nieukończonego domu drewnianego stojącego niemal w centrum Wąglowa. Teatrzyk przedstawiał krótkie skecze, które rozbawiały widzów głównie mieszkańców Wąglowa (...obydwie Malinowskie, obydwie Petronele...). Zdarzyło się, że teatrzyk dał swoje przedstawienie w szkole w Mroczkowie gdzie był bardzo ciepło przyjęty. Zorganizowała to Maria Osóbka. Być może, że była to rewizyta gdyż grupa teatralna z Sołtykowa odprawiała zapusty w formie spektaklu w różnych miejscowościach w tym i w Wąglowie. Nazywali ich „Modrefczaki” i niewykluczone, że oni też zainspirowali grupę młodzieży z Wąglowa do tej formy działalności artystycznej. Oprócz Izabeli Ziomek i Kazimierza Żaka w teatrzyku występowały (podaje nazwiska panieńskie): Celina Cholewińska, Halina Czyż, Jadwiga Kotarska, Barbara Kabała i inne.