sobota, 22 października 2016

Rękopis znaleziony w poszewce. Dominium Wyszyna Fałkowska

Pan Józef Jakubowski podpisuje umowę darowizny 
dokumentów Dominium Wyszyna Fałkowska Archiwum Państwowemu w Kielcach.

Józef Jakubowski (syn Kazimierza i Wandy z Drozdowskich) urodzony 2 grudnia 1923 r. w Machorach w dawnym powiecie opoczyńskim zaprosił do swego mieszkania na warszawskim Muranowie gości. 5 lutego 2016 r. do Pana Józefa przyjechały pracownice Archiwum Państwowego w Kielcach: Iwona Pogorzelska i Beata Białek oraz pasjonaci historii: Konrad Mucha i Marcin Łuczkowski. Tego dnia Pan Józef przekazał do zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach cenne pamiątki po swoim ojcu – Kazimierzu Jakubowskim.
Ojciec Pana Józefa urodził się 20 stycznia 1891 r. jako syn Bolesława i Kazimiery z Paszkiewczów. Był inżynierem rolnikiem i ostatnim właścicielem majątków ziemskich Wyszyna Fałkowska (gmina Ruda Maleniecka) i Dziecin – Wyszyna (gmina Góry Mokre) w powiecie koneckim w województwie kieleckim. Kazimierz Jakubowski brał udział w walkach o niepodległość Polski w latach 1918-1920 jako żołnierz I Pułku Ułanów Krechowieckich. Był aktywnym członkiem Związku Ziemian. W małżeństwie z Wandą z Drozdowskich (1893 - 1974) mieli czworo dzieci: Leszka Józefa, Józefa, Zofię i Antoniego Józefa.
Kazimierz Jakubowski zmarł 2 kwietnia 1980 r. i został pochowany na warszawskich Powązkach.
Józef Jakubowski przechowywał w poszewce na poduszkę cenne pamiątki po swoim ojcu. Dwa, opasłe tomy zapisane ręcznym pismem właściciela majątku ziemskiego Wyszyna Fałkowska. W okresie międzywojennym ogólny obszar dóbr Kazimierza Jakubowskiego stale się kurczył. W 1923 r. wynosił on - 2 077 ha, w 1925 r. miał on nieco więcej niż połowę tej wielkości - 1 163 ha, a w 1935 roku już tylko 866 ha: w tym Wyszyna Fałkowska – 514 ha i Dziecin - Wyszyna - 352 ha. Według spisu z 1923 i 1925 r., w strukturze dóbr dominowały lasy, a użytki rolne stanowiły stosunkowo niewielki odsetek. W 1923 r. w Wyszynie użytki rolne (329 ha) sięgały jedynie 22,7% ogólnego obszaru, zaś lasy (1 021 ha) – 70,5 % i wody – 2,5 % (29 ha). Zaś w folwarku Dziecin – Wyszyna brak było zupełnie gruntów rolnych, mniej więcej w połowie były to lasy (264 ha) i wody (258 ha). W 1925 r., ogółem na oba folwarki przypadło ledwie 184 ha użytków rolnych, co stanowiło zaledwie 15,8 % ogólnego obszaru dóbr.

sobota, 15 października 2016

Szukamy śladów pobytu Jana Bytnara (przyszłego „Rudego”) w Niekłaniu

Zdzisława Bytnarowa z synem Jankiem, obok Stanisław Bytnar. Foto. Google.

Rodzice - Zdzisława i Stanisław Bytnarowie.
Geneza pobytu w Niekłaniu

– Był taki smutny i taki romantyczny – mówi Matula [Zdzisława Bytnarowa].
– Zakochałam się w nim od pierwszej chwili i na zawsze.
Ona miała lat 17, on 22.
Jakąż piękną stanowili parę.
Ona – w błękitnym kapelusiku podkreślającym błękit oczu, zwiewna, delikatna, złotowłosa, sama kruchość i subtelny wdzięk.
On – w szarym legionowym szynelu, smukły i wybujały, kruczoczarny, o oczach „jak noc – aksamitnych i ciemnych”.
I tak pięknie śpiewał. Przyjaciel z tamtych lat, Stefan Rolewicz, też harcerz i legionista-inwalida, wspomina, jak to łączył swój tenor z Bytnarowskim bas-barytonem, wyśpiewując legionowe piosenki na plantach. A bieda była, aż piszczało, ale - pisze Rolewicz: znalazł się kolega dożywiciel, Stanisław Bytnar, który otrzymał od swojej mamy, zacnej i wyrozumiałej kobiety z rzeszowskiego, duże bochny chleba i zatykał głodomorom paszcze…
Byliśmy tacy młodzi i tacy szczęśliwi… - uśmiecha się Matula do krakowskich wspomnień…
Był bukiet nieśmiałych bratków za ukradkiem pocerowany szynel, były wiosenne wycieczki aż po tyniecki klasztor i przenoszenie na rękach przez strumień, była uroczysta msza pomaturalna w Katedrze Wawelskiej i mocno splecione dłonie.
– Idźcie! Niećcie Polskę! Jesteście pierwszym pocztem polskich nauczycieli! – powiedział im Rowid, żegnając przy dyplomie.
– Macie nieść jak w Testamencie Słowackiego prawdziwy „kaganiec oświaty”, być misjonarzami polskiej nauki, tradycji, historii.
– Przypiął nam skrzydła! – mówi o Rowidzie Matula i błękit jej oczu jaśnieje, zapala się do tamtej chwili sprzed 70 lat!
Msza maturalna na Wawelu. Staszek mocno ujmuje jej rękę.
– Tak pójdziemy razem przez życie!
Razem dźwigają biedne szkółczyny na Kielecczyźnie, gdzie nie ma tablic, książek, zeszytów, razem brną w błocie, mając na nogach drewniaki, razem tworzą VII-klasową szkołę w Niekłaniu opodal Gór Świętokrzyskich. Ślub biorą 2 sierpnia roku 1920. Polska jest znów w pożodze wojny, tym razem z bolszewikami. Stanisław Bytnar zgłosił się oczywiście jako ochotnik, gdy tylko wybuchła, ale stopień inwalidztwa miał tak ogromny, że już nie było mowy o służbie frontowej…
Cały mój przebieg służby nauczycielskiej jest też cichą, ofiarną pracą dla dobra Ojczyzny - napisze w życiorysie.
Matula zebrała wspomnienia o nim, spisane przez uczniów Niekłania. Pozostał w ich pamięci i po sześćdziesięciu latach!

niedziela, 9 października 2016

Herb i flaga Gminy Słupia (Konecka)

W dniu 14 czerwca 2016 r. Rada Gminy Słupia ustanowiła herb i flagę, będące znakami wspólnoty samorządowej. Projekty tych znaków zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Heraldyczną działającą przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Herb gminy Słupia wyobraża w polu tarczy tzw. hiszpańskiej (zakończonej półokręgiem) o barwie czerwonej dwa godła: wieżę srebrną (białą) z dachem czarnym i takimi oknami i wejściem podwyższonym oraz pół koła wodnego srebrnego (białego) o dwóch dzwonach.
Wieża obrazuje nazwę miejscowości Słupia, wywodzącą się z okresu średniowiecza od miana „słup”, oznaczającego rycerską wieżę mieszkalno-obronną.

niedziela, 2 października 2016

Dzwony kościoła w Niekłaniu - dzwon „Partyzant”

Ostatnia droga dzwonów 13.09.194. Dzwony „Zygmunt” (duży) i „Jan” (mniejszy) w drodze do Stąporkowa. Srtanisław Sroka, Edmund Dajer, w głębi z rowerem Jan Telecki „Pstrąg” - mieszkańcy Niekłania. Reprodukcja z książki Franciszka Teleckiego, Przeżycia i wspomnienia okupacyjne...


Dla przypomnienia podam, że dotychczas publikowałem na stronie informacje o dzwonach:
W przygotowaniu: Odrowąż - dzwony kościoła pw. św. Jacka i św. Katarzyny Aleksandryjskiej i Miedzierza - dzwony kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej


Niekłań 13.09.1941 konfiskata dzwonów

Do zdejmowania dzwonów Niemcy używali ludzi dla nich pewnych, przeważnie z otoczenia agentów. W tej akcji wyróżniał się volksdeutsch Zamojski ze Stąporkowa i Gołuch z Sołtykowa. Dnia 13.09.1941 zabrano dwa piękne zabytkowe dzwony im. „Jan” i „Zygmunt” z naszego kościoła w Niekłaniu. Dzwony te ofiarowane zostały przez rodzinę hrabstwa Platterów, sprowadzone z Rzymu. Miały przepiękną tonację głosu niespotykaną w dalekiej okolicy. Podczas zabierania dzwonów zebrany lud wiernych rzewnie płakał. Choć serca pękały z żalu i bezradności pożegnali je nabożnym śpiewem i kwiatami. Wozem konnym pod konwojem dzwony zostały odwiezione do Stąporkowa przez mieszkańców Niekłania: Stanisława Srokę i Edmunda Dajera.
  • Niezawodny ks. Jan Wiśniewski podaje informację o dzwonach kościoła w Niekłaniu: Dzwony. Jest ich dwa: na jednym rok 1882; na drugim Sancte Laurenti ora pro nobis Anno Domini 1879 [Świętego Wawrzyńca, módl się za nami w roku Pańskim 1879], lał mnie Jan Zuch fabrykant w m. Szydłowcu. W: ks. Jan Wiśniewski, Dekanat konecki, Radom 1913 r.
Z całej Generalnej Guberni dzwony zwożono pociągami do stacji kolejowej Niekłań na bocznicę starej Huty Pokój w Stąporkowie. Z bliższych odległości zwożono dzwony samochodami pod konwojem. Nadzór nad składowiskiem dzwonów żandarmi powierzyli inż Zamojskiemu. Ten miał z kolei podobnych do siebie przyjaciół Kubiakowskich, którzy byli właścicielami bufetu na stacji (jak się później okazało agenci gestapo). Dzwony były selekcjonowane i tłuczone przez grupę Żydów, ściśle strzeżonych. Zabytkowe, ładne dzwony wywożono całe do Rzeszy. Złom z rozbitych dzwonów w wagonach krytych wywożono do Hamburga. Wagony z dzwonami podlegały ścisłej rejestracji i sprawdzaniu ilości sztuk. Na służbę kolejową nałożono dodatkową ostrą dyscyplinę w tej sprawie i odpowiedzialność życiem. Kubiakowscy mieli wielkie względy u żandarmów, posiadali duży skład drewna. Drewno z lasów zwozili gospodarze przymusowo, bez zapłaty. Sprowadzali oni też żywność, ziemniaki, sól naftę, sprzedając ludziom po wygórowanych cenach. Od ludności wysiedlonej wykupywali za żywność złoto i biżuterię. W ten sposób bogacili się, dzielili się zyskami z żandarmami. Do pilnowania składy drewna mieli zaufanego człowieka, alkoholika, sadystę Jana Wojcieszka. Ten później był dozorcą w obozie w Bliżynie, gdzie okropnie obchodził się z więźniami, za co został przez placówkę „Niemen” zlikwidowany.
Bufet Kubiakowskich stał się punktem kontaktowym żandarmerii i agentów, ośrodkiem szpiegostwa i zdrady narodowej. Nastąpiły w okolicy liczne aresztowania, w których jak się okazało - ustalił wywiad AK, że Kubiakowscy mieli w tym swój duży udział.

niedziela, 18 września 2016

Kapliczka przy cmentarzu w Kazanowie

Kapliczka przy cmentarzu w Kazanowie. 
Foto. Bogdan Kuśmierczyk 2012.

Cmentarz kazanowski został utworzony w 1900 roku, jeszcze przed utworzeniem parafii w Kazanowie, która powstała w 1920 roku.
Wcześniej kościół należał do klasztoru ojców bernardynów. Klasztor został skasowany przez rosyjskich zaborców po powstaniu styczniowym. Po śmierci ostatniego zakonnika, kościół klasztor przejęła diecezja sandomierska.
W tych latach została zbudowana kapliczka przy cmentarzu.